Lysa vs Avanza – Bästa valet 2020

Sveriges populäraste fondrobot mot Sveriges populäraste nätbank. Vilken är bäst och vad ska du välja? Lysa är det bästa valet om du vill ha ett smidigt sparande och inte själv vill välja aktier och fonder. Avanza är det bästa valet om du vill ha lägst avgifter. Både Lysa och Avanza erbjuder riktigt bra tjänster för att enkelt spara i aktier och fonder. Det finns dock några skillnader som…

Avanza Global eller Länsförsäkringar Global Indexnära – Bästa valet 2020

Ett långsiktigt sparande i globala indexfonder med låg avgift är ett vinnande recept. Avanza Global och Länsförsäkringar Global Indexnära är två riktigt bra globala indexfonder med låg avgift.  Skillnaden mellan de två fonderna är mycket liten. Länsförsäkringar Global Indexnära har ett hållbarhetsperspektiv där vissa aktier väljs bort. Avanza Global har lägre avgift.  Så vil…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.