Avanza är Sveriges största digitala nischbank med över 1,000,000 svenska kunder. Kan Avanza gå i konkurs och vad händer isåfall om den gör det?

Avanza kan precis som alla andra svenska banker och företag gå i konkurs. Avanza-sparares pengar som ligger i fonder och värdepapper är dock skyddade. En konkursförvaltare kan alltså inte komma in och ta dina investerade pengar om Avanza går i konkurs.

Har Avanza mindre säkerhet än traditionella banker som t.ex. Swedbank och Handelsbanken? Vi reder ut.

Kan Avanza gå i konkurs?

När det är oroligt i ekonomin ställer sig många samma fråga. Kan en bank gå i konkurs och vad händer om den gör det? 

Människor kan uppleva att det känns otryggt att ha sina pengar på banken i tider av ekonomisk oro. Avanza är dessutom en relativt ny spelare i bank-Sverige om man jämför med de gamla bankerna som t.ex. Handelsbanken och SEB. 

Är det mer osäkert att ha sina pengar på Avanza än hos en traditionell bank?

Faktum är att du inte behöver oro dig för att bli av med pengarna hos Avanza eller någon annan av de svenska stora bankerna.

Svenska sparare har nämligen ett starkt konsumentskydd som ska bidra till att insättare känner sig trygga även i tider av ekonomisk oro. Du behöver alltså inte ta ut alla dina pengar och stoppa dem i madressen. Men det är några viktiga saker du bör ha koll på.

Du skyddas av statlig insättningsgaranti

Sedan 1996 finns en lag i Sverige som innebär att du har en insättningsgaranti om banken där du satt in dina pengar går i konkurs. Den här lagen hjälper oss även att besvara frågan, kan en bank gå i konkurs? Ja det kan den, annars hade inte den här lagen funnits till då lagen finns för att skydda sparare vid precis en sådan händelse.

Men hur fungerar egentligen insättningsgarantin?

Garantin täcker upp till 950 000 kr och innebär att du kan ta ut upp till det beloppet även om banken går i konkurs. Lagen infördes för att skapa trygghet i svensk ekonomi och är till för alla som sparar. Så länge banken du satte in pengarna på omfattades av insättningsgarantin vid tillfället du satte in pengarna så gäller den. Skulle en bank bli av med sin insättningsgaranti drabbas inte de som tidigare sparat i banken.

Staten kan besluta om att insättningsgarantin ska träda in innan en bank går i konkurs. Om det händer kontaktar Riksgälden bankens kunder och hjälper dem att få ut sina pengar om de så önskar. Enligt lagen skall du ha dina pengar inom sju arbetsdagar från det att insättningsgarantin trätt in.

Har insättningsgarantin använts?

Hösten 1992 befann sig Sverige i en djup ekonomisk kris. Finans- och fastighetsbranschen rasade och arbetslösheten var skyhög. Riksbanken tvingades höja räntan till 500 procent och panik utbröt. Räntan på 500 procent varade i tre dagar och under den tiden gick det tillexempel inte att ta något nytt bolån och bankomaterna var stängda. Carl Bildt tvingades konstatera att regeringen hade misslyckats.

Sverige utförde då en allmän statlig bankgaranti för att säkra det svenska betalningssystemet. 

1996 bestämde staten att de ersätter insättningar upp till 250 000 kr om en bank går i konkurs. Vid finanskrisen 2008 höjde Riksgälden gränsen till 500 000 kr.

2009 anpassade Riksgälden insättningsgarantin till EU och som en följd höjde de sedan insättningsgarantin till 100 000 euro. För att skydda sig mot valutaförändringar beslutade tillslut staten att fastställa beloppet om statliga insättningsgarantin till 950 000 kr.

Faktum är att insättningsgarantin bara har behövt användas tre gånger i Svensk ekonomisk historia.

Custodia

På hösten 2006 gick kreditmarknadsbolaget Custodia i konkurs och insättningsgarantin trädde in. Drygt 1200 svenskar ersattes med totalt 134 miljoner kronor.

Allmänna Kapital

Samma höst gick ett annat kreditmarknadsbolag, Allmänna Kapital i konkurs. Här ersattes 287 svenskar med sammanlagt 40,9 miljoner kronor.

Capinordic Bank

Den danska banken med filial i Sverige gick i konkurs i februari 2010. Ersättning betalades ut till 825 personer om totalt 10,6 miljoner kronor.

Vad händer om man har mer än 950 000 kr sparat?

Vad händer egentligen om man har mer än 950 000 kr på Avanza och de skulle gå i konkurs? Försvinner allt eller har man något skydd?

Först och främst så är det viktigt att poängtera att insättningsgarantin gäller för pengar som ligger likvida på t.ex. ett sparkonto. Om du har pengar investerade i värdepapper som t.ex. aktier och fonder så kan du inte bli av med dem oavsett belopp, så länge banken inte brutit mot lagen.

Om du har mer än 950 00 kr på samma bank kan du på grund av särskilda händelser ha rätt till tillläggsbelopp på upp till 5 000 000 kr. Det kan tillexempel gälla insättningar på ditt konto som rör:

  • Skadeståndsersättning
  • Försäljning av bostad
  • Försäkringsutbetalning
  • Skadeersättning
  • Upphörande av anställning
  • Pension
  • Sjukdom
  • Bodelning
  • Invaliditet
  • Dödsfall

Du får själv ansöka hos Riksgälden om tilläggsbelopp när insättningsgarantin trätt in.

Insättningsgarantin på 950 000 kr gäller per person och institut. Om du har pengar i flera olika banker som omfattas av insättningsgarantin så får du alltså ut upp till 950 000 kr hos varje enskild bank.

Räddar Sverige en bank som närmar sig konkurs?

Lagen om resolution innebär att Riksgälden genom staten tar över en bank om den håller på att gå i konkurs. Det är som en företagsrekonstruktion fast för en bank. Riksgälden har en förberedd plan för hur de ska agera om en svensk bank närmar sig konkurs. Bankverksamheten för kunderna kan fortsätta som vanligt under en sådan resolution.

Investerarskydd

Förutom insättningsgaranti finns även något som heter investeraskyddet. Det innebär att staten skyddar dina värdepapper upp till ett värde om 250 000 kr om banken går i konkurs. Normalt sett så ska inte dina värdepapper påverkas vid en konkurs då banken enligt lag skall hålla dina värdepapper skilda från sina egna tillgångar.

Det innebär alltså att om banken följt lagarna så får du ut alla dina pengar du har i värdepapper oavsett belopp.

Skulle det dock vara så att banken inte följt lagarna så skyddar staten dig med belopp upp till 250 000 kr vid en konkurs.

Innebär Avanza större risk än traditionella banker?

Samma lagar och regler gäller för Avanza som alla andra svenska banker. 

Sammantaget, så har du ett gott skydd om du har pengarna hos Avanza, precis som hos andra svenska banker som har banklicens och omfattas av insättningsgarantin.

Värdepapper skyddas till 100 procent oavsett belopp och oavsett sparform så länge bankerna följer lagen om att hålla sina egna tillgångar skilda från deras sparares pengar. För pengar som inte är investerade och t.ex. ligger på ett sparkonto skyddas du med hjälp av insättningsgarantin på upp till 950 000 kr.

Vilka banker har gått i konkurs?

Även om det inte är vanligt så händer det att stora banker går i konkurs. Här följer två exempel på banker som gått i konkurs.

Gota Bank var en av de svenska bankerna som drabbades hårdast i den ekonomiska krisen i början av 90-talet. Banken fick stora problem med sin utlåning och i september 1992 fastställdes att Gota Bank inte skulle kunna uppfylla lagen om kapitaltäckningsgrad. Staten bestämde att risken för att banken skulle hamna på obestånd var för stor. Banken gick i konkurs och staten tog över samtliga aktier. Staten tog ansvar för bankens förpliktelser mot personer som sparat i banken och andra intressenter. Gota Bank förvärvades året efter av Nordbanken.

2008 gick USA:s fjärde största investmentbank i USA Lehman Brothers i konkurs. Det utlöste en ekonomisk kris i hela västvärlden. Den 158 år gamla banken med över 25 000 anställda fick problem med en viss typ av bostadslån. Amerikanska myndigheter beslutade att de inte tänkte gå in med skattepengar för att rädda banken och inga potentiella köpare ville kliva in. Aktiekursen föll från 82 dollar ner till 4 dollar och konkursen var ett faktum. 


Artikel skapad: 15 augusti 2020
Senast uppdaterad: 15 augusti 2020
Ekonom bosatt i Göteborg och grundare av Parapedia. Vill hjälpa människor ta bra beslut med sina pengar.

Läs mer
Indexfonder passar i de flesta placeringsportföljer. Med dem får du bra spridning av aktier till en låg avgift. Warren Buffet har sagt att de flesta småsparare bör spara i indexf…
Bloggande är den perfekta sidoinkomsten. Jag har tagit den här bloggen från 0 till över 10 000 läsare per månad på mindre än ett år.  Här ska jag förklara hur du kan tjäna pengar på att…
En globalfond är en bra bas i portföljen för sparande på lång sikt. De investerar i aktier på flera marknader världen över och ger dig bra riskspridning. I den här artikeln listar vi de fe…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.