10 bästa småbolagsfonderna 2022

Bästa småbolagsfonderna

Småbolagsfonder har gett högre avkastning än storbolagsfonder i genomsnitt historiskt. Jämfört med stora företag är små företag generellt mer riskfyllda vilket kan bidra till en bättre värdeutveckling på lång sikt.

Nedan följer en lista med de bästa småbolagsfonderna 2022.

Varför är småbolagsfonder populära?

Över längre tidsperioder kan man se att småbolag har presterat bättre än stora bolag med god marginal. (Källa: Ibbotsons Classic Yearbook). Samma sak kan även ses i Europa och Norden under de senaste 20 åren.


(Källa: Ibbotson Classic Yearbook)

Tabell – tio bästa småbolagsfonderna

(vänd för att se hela tabellen på mobilen)

FondAvkastning 5 årAvgift(Avanza)Avgift(SAVR)
Enter Småbolagsfond+274%1,75%1,24%
SEB Sverigefond Småbolag+229%1,58%0,92%
Spiltan Småbolagsfond+213%1,62%0,96%
AMF Aktiefond Småbolag+202%0,45%0,38%
Avanza Småbolag by Skoglund– (startade 2020)1,30%Finns enbart hos Avanza
SEB Nordamerikafond Småbolag+171%2,20%1,68%
UBS (Lux) EF Small Caps USA+145%1,83%1,20%
SEB Europafond Småbolag+142%2,01%1,23%
Handelsbanken Amerika Småbl Tema+130%1,78%1,12%
Danske Invest Europe Small Cap A+129%2,28%1,57%

Hur vi tog fram de bästa småbolagsfonderna

Det finns mängder med småbolagsfonder att välja mellan. Vi använde ett verktyg med ett antal kriterier för att sortera fram en lista med de tio bästa småbolagsfonderna.

Störst vikt lade vi vid historisk avkastning, riskjusterad avkastning samt fondens avgift. Vi exkluderade fonder som tar ut relativt höga avgifter (över 2,20%). För att kvala in krävde vi att fonderna presterar nära eller över sina benchmark. Tänk på att fondernas tidigare uppnådda resultat inte är någon garanti för fondens framtida resultat.

Här är de tio bästa småbolagsfonderna 2022, utan inbördes ordning.

Bästa svenska småbolagsfonderna

De senaste 20 åren så har svenska småbolagsfonder utklassat Sverigefonder med inriktning mot stora bolag med över 400 procentenheter. Nedan följer listan med de bästa svenska småbolagsfonderna utan inbördes ordning.

1. Enter Småbolagsfond

Avkastning 5 år: +274%
Total avgift: 1,24% (savr.se)
Förvaltare: Jon Hyltner (sedan 2019-09-05)
Antal innehav: +40 bolag

Enter Småbolagsfond är en aktivt förvaltad svensk småbolagsfond med drygt 40 bolag i portföljen. Fonden investerar i små hållbara kvalitetsbolag som växer vinsten snabbare än marknaden i stort. Förvaltningen kännetecknas av långsiktighet och närhet till bolagen. 

Vann priset årets Sverigefond 2020 som utses av fondmarknaden.se med följande motivering: “Genom att kombinera hållbarhet och tydligt fokuserad aktiv förvaltning tillsammans med decennier av kunskap om svenska aktier har fonden på ett imponerande sätt sprungit ifrån konkurrerande Sverigefonder under året. Man har på ett framgångsrikt sätt skapat god diversifiering i portföljen med världsledande svenska småbolag såväl som småbolag med mer lokal närvaro – en perfekt och nödvändig kombination i en minst sagt turbulent marknad år 2020.”

Förvaltaren Jon Hyltner har kort historik jämfört med många andra förvaltare på den här listan. Innan Jon började på Enter jobbade han som aktieanalytiker på Handelsbanken Capital Markets. 

Läs mer om Enter Småbolagsfond på savr.se

2. SEB Sverigefond Småbolag

Avkastning 5 år: +229%
Total avgift: 0,92% (savr.se)
Förvaltare: Daniel Klint (sedan 2016-09-01) och Kristofer Flack (sedan 2018-02-14)
Antal innehav: +35 bolag

SEB Sverigefond Småbolag placerar i små eller medelstora bolag i Sverige som vid placeringstillfället har ett börsvärde som uppgår till högst en procent av den relevanta marknadens totala börsvärde. Lägger stor vikt vid den fundamentala analysen och att träffa bolagen de investerar i såväl före investeringen som under tiden de har en investering. Fonden undviker oprövade affärsmodeller och försöker identifiera högkvalitativa bolag med starka marknadspositioner som de bedömer har en bevisad förmåga till lönsam tillväxt. 

Läs mer om SEB Sverigefond Småbolag på savr.se

3. Spiltan Småbolagsfond

Avkastning 5 år: 213%
Total avgift: 0,96% (savr.se)
Förvaltare: Pär Andersson (sedan 2008-11-01) och Jörgen Wärmlöv (sedan 2015-04-01)
Antal innehav: +30 bolag

Spiltan Småbolagsfond är en koncentrerad, aktivt förvaltad småbolagsfond som placerar oberoende av bransch. Stor tonvikt lägger förvaltarna på analys och bedömning av det enskilda bolagets affärsidé, bolagsledning och långsiktiga framtidsutsikter.

Läs mer om Spiltan Småbolagsfond på savr.se

4. AMF Aktiefond Småbolag

Avkastning 5 år: +202%
Total avgift: 0,38% (savr.se)
Förvaltare: Angelica Hanson (sedan 2006-04-01)
Antal innehav: +60 bolag

Fonden med lägst avgift på listan. AMF Aktiefond Småbolag placerar i små och medelstora företag i Sverige. Fonden kan också placera upp till 25 procent i övriga Norden. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera fondens förvaltning. Fonden förvaltas av Angelica Hanson sedan 2006. Hon har en gedigen finansmarknadsbakgrund med över 30 år i branschen.

Läs mer om AMF Aktiefond Småbolag på savr.se

5. Avanza Småbolag by Skoglund

Avkastning 5 år: –
Total avgift: 1,30% (avanza.se)
Förvaltare: Fredrik Skoglund (sedan 2020-10-15 då fonden startade)
Antal innehav: ?

Avanzas fond som de kör tillsammans med förvaltaren Fredrik Skoglund. Fredrik förvaltade tidigare den framgångsrika fonden LF Småbolag Sverige. Målet med den nya småbolagsfonden är att fortsätta hitta vinnande bolag, till en total avgift på 1,30%. Hållbarhet, digitalisering och transformering är huvudteman i fonden. Genom småbolagsfonden investerar du i innovativa och snabbväxande bolag som är vinnare på dessa trender inom alla sektorer.

Läs mer om Avanza Småbolag by Skoglund på avanza.se

Kommentar om urval: Avanza Småbolag by Skoglund har fått plats på listan trots att fonden lanserades 2020 och inte har historisk avkastning de senaste fem åren likt de andra fonderna på listan. Fonden får plats på listan eftersom att förvaltaren Fredrik Skoglund tidigare förvaltade Länsförsäkringars Småbolagsfond med mycket bra resultat över lång tid.

Bästa globala småbolagsfonderna

Även flera globala småbolagsfonder har gått bra över lång tid. Nedan följer listan med de bästa globala småbolagsfonderna utan inbördes ordning.

6. SEB Nordamerikafond Småbolag

Avkastning 5 år: +171%
Total avgift: 1,68% (savr.se)
Förvaltare: Alexander Yakirevich (sedan 2015-06-01)
Störst exponering: USA (+95% av portföljen)
Antal innehav: +90 bolag

Förvaltaren investerar i små nordamerikanska bolag. Förvaltaren använder sig av en investeringsprocess som försöker hitta bolag som befinner sig i början av sin tillväxtfas och där bolagets framtida potential ännu inte avspeglas i aktiekursen. De bolag som förvaltaren investerar i får som högst ha ett marknadsvärde motsvarande det största bolaget i Frank Russell 2000 Growth Return Index.

Läs mer om SEB Nordamerikafond Småbolag på savr.se

7. UBS (Lux) EF Small Caps USA

Avkastning 5 år: +145%
Total avgift: 1,20% (savr.se)
Förvaltare: David Wabnik (sedan 2013-09-01), Alexis Freyeisen (2019-02-28) och Samuel Kim (sedan 2013-09-01)
Störst exponering: USA (+95% av portföljen)
Antal innehav: ?

Investerar främst i aktier i små amerikanska företag som uppvisar stor flexibilitet och innovationsförmåga. På basis av välgrundade analyser av lokala placeringsspecialister kombinerar fondförvaltaren utvalda aktier i olika bolag och sektorer med målet att dra nytta av intressanta avkastningsmöjligheter, samtidigt som risknivån hålls under kontroll. Delfonden förvaltas aktivt med hänvisning till jämförelseindexet, Russell 2000 Growth (net div. reinvested) USD. Jämförelseindexet används vid portföljsammansättning, resultatjämförelse och riskhantering.

Läs mer om UBS (Lux) EF Small Caps USA på savr.se

8. SEB Europafond Småbolag

Avkastning 5 år: +142%
Total avgift: 1,23% (savr.se)
Förvaltare: Lars Knudsen (sedan 2020-01-02) och Anders Knudsen (sedan 2020-01-02)
Störst exponering: Sverige (+15% av portföljen)
Antal innehav: +40 bolag

Investerar i marknadsnoterade småbolag i Europa. Dessa bolags marknadsvärde får inte understiga det lägsta eller överstiga det högsta marknadsvärdet på de bolag som ingår i MSCI Europe Small Cap Index, ett återinvesterande europeiskt aktieindex för små bolag. Använder en investeringsprocess under vilken de analyserar enskilda bolag utifrån ett fundamentalt perspektiv.

Läs mer om SEB Europafond Småbolag på savr.se

9. Handelsbanken Amerika Småbl Tema

Avkastning 5 år: +130%
Total avgift: 1,12% (savr.se)
Förvaltare: Joakim By (sedan 2018-12-07)
Störst exponering: USA (+95% av portföljen)
Antal innehav: +90 bolag

Lägst avgift bland de globala småbolagsfonderna. Fonden placerar i amerikanska, kanadensiska och mexikanska småföretag eller i sådana småföretag som har minst 50% av sin verksamhet i dessa länder. Företagens marknadsvärde vid investeringstillfället får inte överstiga 0,03% av det samlade marknadsvärdet på New York Stock Exchange, NASDAQ Stock Exchange, Toronto Stock Exchange och Mexican Stock Exchange. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där förvaltarna förväntar sig en lång period av tillväxt. Exempel på huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. 

Läs mer om Handelsbanken Amerika Småbl Tema på savr.se

10. Danske Invest Europe Small Cap A

Avkastning 5 år: +129%
Total avgift: 1,57% (savr.se)
Förvaltare: Christian Rasmussen (sedan 2020-08-14)
Störst exponering: Storbritannien (+50% av portföljen)
Antal innehav: +50 bolag

Fonden investerar främst i små och medelstora aktier i Europa (exklusive Ryssland). Fonden gör även mindre investeringar i bolag som har sin verksamhet i länder som gränsar till Europa. Fonden får investera i länder som tillhör tillväxtmarknaderna. Fonden främjar olika miljörelaterade och sociala egenskaper samt god bolagsstyrning genom att systematiskt identifiera och adressera hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen och genom aktivt ägarskap. Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark. Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning.

Läs mer om Danske Invest Europe Small Cap A på savr.se

Historisk avkastning är inte allt

Kolla inte bara på historisk avkastning när du väljer fond. Bara för att en fond presterat bra de senaste åren så är det ingen garanti att fonden fortsatt kommer gå bra. Väg in förvaltarens historik, avgift och läs på om fondens innehav innan du väljer fond.

Vad räknas som en småbolagsfond?

En småbolagsfond är en fond som inte innehåller de allra största bolagen på börsen. Definitionen av ett småbolag är för många nämligen överraskande stort.

Normalt betraktas ett bolag vars börsvärde utgör mindre än en procent av börsens samlade värde som ett småbolag. En majoritet av alla bolag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista är alltså småbolag, enligt förvaltarnas definition.

5 anledningar att välja småbolagsfonder 

  • Småbolag har större möjligheter att växa jämfört med storbolag
  • Småbolag har historiskt sett genererat högre avkastning än storbolag
  • Småbolag är i många fall entreprenörsdrivna med aktiva och långsiktiga ägare
  • Småbolag kan dra nytta av ökade uppköp och sammanslagningar- att köpa och bli köpta
  • Småbolag har ofta sämre bevakning vilket leder till möjligheter för investerare som gör sina hemläxor

Så köper du småbolagsfonder med rabatt

Hos SAVR finns över 1400 fonder som du kan handla till rabatt. Du köper alltså samma fond som finns hos Avanza eller Nordnet men till lägre avgift. SAVR gör det möjligt genom att betala tillbaka provisonen från fondbolagen till dig som sparar. 

Sammanfattning

Småbolagsfonder har presterat bättre än storbolagsfonder i genomsnitt historiskt. Småbolagsfonder kan vara ett bra val för långsiktiga investeringar när du har hög risktolerans. Småbolagsfonder kan snabbt röra sig upp och ner. Du som investerar i småbolagsfonder bör därför vara bekväm med svängningar. Hos SAVR kan du köpa småbolagsfonder med rabatt.

Läs mer och se vilka rabatter du kan få på småbolagsfonder på savr.se


Artikel skapad: 16 augusti 2021
Senast uppdaterad: 25 december 2021
Ekonom bosatt i Göteborg och grundare av Parapedia. Vill hjälpa människor ta bra beslut med sina pengar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

7 − 6 =


Läs mer
Indexfonder passar i de flesta placeringsportföljer. Med dem får du bra spridning av aktier till en låg avgift. Warren Buffet har sagt att de flesta småsparare bör spara i indexf…
Bloggande är den perfekta sidoinkomsten. Jag har tagit den här bloggen från 0 till över 10 000 läsare per månad på mindre än ett år.  Här ska jag förklara hur du kan tjäna pengar på att…
En globalfond är en bra bas i portföljen för sparande på lång sikt. De investerar i aktier på flera marknader världen över och ger dig bra riskspridning. I den här artikeln listar vi de fe…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.