Hur mycket pengar finns det i världen?

Total summa pengar i världen Är du nyfiken på hur mycket pengar det finns i världen? Håller någon ens reda på hur mycket pengar det finns? Som tur är så finns ett svar. Det finns drygt 66 biljoner SEK i världen. Utskrivet i siffror blir det 66 000 000 000 000 SEK. Svaret hittas i informationen som publiceras av U.S. Federal Reserve.  Vad räknas som pengar? När folk ställer frå…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.