20 bästa indexfonderna 2023

13 juli 2023

Indexfonder passar i de flesta placeringsportföljer. Med dem får du bra spridning av aktier till en låg avgift.

Warren Buffet har sagt att de flesta småsparare bör spara i indexfonder istället för att äga aktier.

Här är allt du behöver veta om indexfonder, inklusive de bästa indexfonderna inom respektive kategori.

Bästa indexfonderna 2023

KategoriIndexfondTotal avgift
GlobalfondLänsförsäkringar Global Indexnära0,22%
SverigefondSEB Sverige Indexnära0,27%
TillväxtmarknadsfondAvanza Emerging Markets0,29%
SmåbolagsfondPLUS Småbolag Sverige Index0,43%
TeknikfondNordnet Indexfond Teknologi0,40%

Bästa globala indexfonden

En global indexfond är en bra bas i ett sparandet på lång sikt.

En typisk global indexfond investerar i världens ca 1 500 största bolag. Du får därmed bolag som Apple, Microsoft och Amazon. En global indexfond följer världens samlade ekonomi och ger dig bra riskspridning då du får innehav i flera olika länder, i många olika branscher.

1. Länsförsäkringar Global Indexnära 0,22%

Bästa globala indexfonden på marknaden. Följer indexet MSCI World Total Net Return till en låg avgift. Slår Avanza Global på grund av skatteregler trots att den fonden har lägre avgift.

Fonden är likvärdig tvåan på listan men vi placerar den före Nordnet Indexfond Global eftersom att den här fonden går köpa hos såväl Avanza som Nordnet.

Läs mer om Länsförsäkringar Global Indexnära på avanza.se

Läs mer: Jämförelse mellan Avanza Global och Länsförsäkringar Global Indexnära.

2. Nordnet Indexfond Global ESG 0,20% (+ transaktionsavgifter*)

Följer ett index med över 1 500 företag i 23 utvecklade länder över hela världen. Större delen av innehaven finns i USA, stora delar av Europa och Asien.

Fokus på hållbara bolag.  Det omfattar företag som ingår i MSCI World Index som har höga miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade betyg (ESG) i förhållande till sina sektorsgrupper.

*Transaktionsavgift tillkommer. Nordnet redovisar inte transaktionsavgifter likt Avanza. Nordnets kommunikationschef Johan Tidestad uppskattar transaktionsavgiften för fonden till cirka 0,01%. Fondens totala avgifter hamnar då på 0,21%.

Läs mer om Nordnet Indexfond Global ESG på nordnet.se

3. Avanza Global 0,10%

Sveriges billigaste globala indexfond, skatteregler gör dock Länsförsäkringar Global Indexnära till ett bättre val. Avanza Global har innehav i fler än 23 marknader och 11 olika branscher. Störst exponering sker mot USA, över 60% av innehaven finns i amerikanska bolag.

Läs mer: Avanza Global vs Länsförsäkringar Global Indexnära.

Läs mer om Avanza Global på avanza.se

4. Swedbank Robur Access Global 0,26%

Swedbanks billigaste globalfond heter Swedbank Robur Access Global och är med sina 0,26% i avgift ett gott alternativ för Swedbank-kunder som vill ha hela sin ekonomi på samma ställe. Fonden följer indexet MSCI World Net.

Läs mer om Swedbank Robur Access Global på avanza.se

5. DNB Global Indeks 0,27%

Följer indexet MSCI World Net. Exkluderar aktier som inte uppfyller DNB:s etiska minimistandard.

Läs mer om DNB Global Indeks på avanza.se

Läs mer: fem bästa globalfonderna

Bästa svenska indexfonden

En svensk indexfond ger dig exponering mot Sveriges största bolag. Globalfonder har låg exponering mot Sverige. Den svenska börsen står enbart för 1 procent av det globala börsvärdet. Många svenska sparare vill ha större exponering mot svenska bolag än så. I de fallen passar en svensk indexfond utmärkt. Det finns till och med en svensk indexfond utan avgift.

6. SEB Sverige Indexnära 0,27%

Den bästa svenska indexfonden. Toppar listan eftersom att den är bredare än andra indexfonder på den här listan och även inkluderar mindre bolag.

SEB Sverige Indexnära följer SIXPRX vilket är ett index för hela Stockholmsbörsen. Inget begränsat urval av större bolag alltså som andra indexfonder på den här listan. Fonden heter indexnära eftersom att den följer SEBs hållbarhetsregler som hindrar dem från att investera i vissa verksamheter. Det är dock ytterst få bolag som faller bort på grund av det. Det är därför fonden heter indexnära.

Läs mer om SEB Sverige Indexnära på avanza.se

7. Avanza Zero 0,00%

En favorit bland Avanza-sparare. 0% i avgift. Avanza Zero blev en sensation när den lanserades år 2006. Fonden är en indexfond som följer utvecklingen för SIX30RX-indexet. Det motsvarar de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. En nackdel är att högsta engångsinsättning är 25,000 kr i Avanza Zero. Vill du köpa mer så får du sprida ut köpen över flera dagar.

Läs mer om Avanza Zero på avanza.se

8. Nordnet Indexfond Sverige 0,00%

Speglar utvecklingen i de drygt 70 mest handelsomsatta bolagen på Stockholms­börsen, och följer med i både upp- och nedgång. Därmed något bredare än Avanza Zero.

Läs mer om Nordnet Indexfond Sverige på nordnet.se

9. SPP Aktiefond Sverige 0,21%

Innehåller cirka 80-110 bolag fördelade på en rad olika branscher. Försöker efterlikna utvecklingen på Stockholmsbörsen. Fonden exkluderar bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer ifrån områden fonden ej klassar som hållbara. 

Läs mer om SPP Aktiefond Sverige på avanza.se

10. Länsförsäkringar Sverige Indexnära 0,21%

Följer indexet OMX Stockholm Benchmark Cap med avvikelser för hållbara riktlinjer. Liksom SPP Aktiefond Sverige A ett bra alternativ till Avanza Zero om du tycker att Avanza Zero som bara har 30 innehav är lite för smal.

Läs mer om Länsförsäkringar Sverige Indexnära på avanza.se

11. Swedbank Robur Access Sverige 0,31%

Kan vara ett ok alternativ om du vill ha hela din ekonomi på Swedbank. Följer indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI. 

Läs mer om Swedbank Robur Access Sverige på avanza.se

Läs mer: Alternativa investeringar till börsen

Bästa indexfond tillväxtmarknad

Till tillväxtmarknadsländerna räknas de sydamerikanska länderna, Östeuropa, Mellanöstern, Kina samt Sydoastasien. Problemet med globala indexfonder är att de är underexponerade mot Asien. Om du vill diversifiera din globala portfölj så kan en fond med placeringar i tillväxtmarknader hjälpa dig. Anledningen till att Japan exkluderas från Asien-fonderna är att Japan redan har en stor viktning i det globala MSCI World-indexet (cirka 7%). 

12. Avanza Emerging Markets 0,29%

Avanza har även en indexfond med låg avgift för tillväxtmarknader. Fungerar precis som Avanza Global som en matarfond. Fonden placerar sina medel i mottagarfondföretaget Amundi Index MSCI Emerging Markets. Lägst avgift bland fonderna på tillväxtmarknader. 

Fonden har stora överlapp med många Asien-fonder, då 50% investeras i Kina, Taiwan och Sydkorea. Stora skillnaden mot många Asien-fonder är att Avanza Emergin Markets investerar resten av kapitalet i Indien (8%), Brasilien (5%), Sydafrika (3%), Ryssland (3%), (Saudarabien 3%) osv.

Läs mer om Avanza Emerging Markets på avanza.se

13. Swedbank Robur Access Asien 0,35%

Placerar i Asien men exkluderar Japan. Försöker efterlikna sammansättningen av indexet MSCI AC Asia Ex Japan Net. Bästa valet för den som vill få en passiv och bred exponering mot Asien. Största exponeringen är mot Kina (49%), Taiwan (15%), Sydkorea (15%) och Hong Kong (9%), Singapore (4%) osv. Förvaltningen är indexnära och kan avvika från index till följd av krav på hållbarhet.

Är en bra kombination tillsammans med Avanza Emergin Markets och ett bra komplement till globalfonderna.

Läs mer om Swedbank Robur Access Asien på avanza.se

14. Nordnet Indexfond Tillväxtmarknad ESG 0,40%

Speglar utvecklingen för mer än 1 000 företag i 26 olika utvecklings­länder. Indexfonden är framförallt viktad mot Kina, men indexet representeras av länder i fem regioner över hela världen.

Läs mer om Nordnet Indexfond Tillväxtmarknad ESG på nordnet.se

15. Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Indexnära 0,45%

Fonden försöker efterlikna utvecklingen av indexet MSCI Emerging Markets. Även det här ett bra alterantiv om du inte är kund hos Avanza.

Läs mer om Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära på avanza.se

Bästa indexfond småbolag

Ett problem med de andra fonderna i den här listan är att de inte täcker småbolag. Genom att komplettera globalfonder, svenska fonder eller fonder på tillväxtmarknader med småbolagsfonder får du möjligheten att dra nytta även av deras tillväxt. Vissa experter menar att du får bättre möjlighet till högre avkastning då små bolag tenderar att gå lite bättre på lång sikt. 

Värt att veta är att småbolag enbart är små i jämförelse med de största bolagen på börsen. Småbolag omsätter ofta miljarder kronor men är alltså små jämfört med de största bolagen på sina marknader.

16. PLUS Småbolag Sverige Index 0,43% 

Låg avgift och exponering mot 250 bolag. Mycket bra val om du är ute efter en svensk indexfond med småbolag till låg avgift.

Läs mer om PLUS Småbolag Sverige Index på avanza.se

17. AMF Aktiefond Småbolag 0,45%

Även här låg avgift men investerar i 80 bolag istället för 250.

Läs mer om AMF Aktiefond Småbolag på avanza.se

18. Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK 0,64% 

Startade 2017. En indexfond som följer Solactive ISS ESG Screened Developed Markets Small Cap Index. Vi hittar ingen global småbolagsfond med lägre avgift tyvärr.

Läs mer om Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 på avanza.se

19. PLUS Mikrobolag Sverige Index 0,46%

Småbolag kan ha ett börsvärde på upp till 50 miljarder. Med den här fonden får du bolag som max har ett börsvärde på 3 miljarder kronor. Även om vi pratar om mikrobolag kan de alltså omsätta flera hundra miljoner kronor.

Läs mer om PLUS Mikrobolag Sverige Index på avanza.se

Bästa indexfond teknikbolag

Teknikfonder och låga avgifter går inte hand i hand då de flesta teknikfonder är aktivt förvaltade.

I Sverige finns idag drygt 50 teknikfonder. Den genomsnittliga årliga avgiften för dessa fonder är 1,84%. De flesta teknikfonderna har således avgifter på en bra bit över 1%. Som tur är så lanserade Nordnet en teknikfond med låg avgift 2021.

20. Nordnet Indexfond Teknologi 0,40%

Nordnets indexfond lanserades våren 2021. Fonden följer utvecklingen hos världens största teknikbolag genom välkända indexet “MSCI World Information Technology”. Indexet är sammansatt av 185 teknikbolag. De största sektorerna är hårdvara, mjukvara och halvledare. Välkommet nytillskott på svenska fondmarknaden! Kombinationen teknik och indexfond har efterfrågats.

Läs mer om Nordnet Indexfond Teknologi på nordnet.se

Varför är indexfonder så populära?

Sedan 2010 har den absoluta merparten av nysparandet i aktiefonder gått till indexfonder. En huvudsaklig orsak är att aktivt förvaltade fonder har svårt att slå indexfonder över tid.

Globala indexfonder fortsätter att vara de mest populära indexfonderna följt av svenska indexfonder. Globala indexfonder ger bra avkastning, är väl diversifierade, har låga avgifter och innebär lägre risk än att själv välja ut enskilda aktier.

  • Bra avkastning – MSCI World Index, som många globala indexfonder följer är upp 11% de senaste 40 åren. Justerat för inflation blir det cirka 8% per år. 
  • Låg avgift – Eftersom att indexfonder följer ett visst index krävs inget jobb av förvaltarna som i aktivt förvaltade fonder. Det innebär att avgifterna kan hållas låga. 
  • Diversifiering – Indexfonder ger dig en bra riskspridning med aktier i flera olika bolag. En global indexfond kan innehålla aktier i över 1500 bolag.
  • Lägre risk – eftersom att indexfonder är diversifierade så är risken lägre än om du köper ett fåtal enskilda aktier. 
  • Kräver mindre tid än aktier – Minimera din tid på att läsa på om särskilda aktier. Med indexfonder kan du istället lite på att index kommer prestera bra över tid.

Hur du investerar i indexfonder – 3 enkla steg

Det är enkelt att investera i indexfonder. Det är dock viktigt att du läser på innan du väljer vilka indexfonder du ska investera i då det kan vara stor skillnad på dem.

1. Välj fondkategori

Ditt första steg är att välja vilken typ av kategori du vill investera i. De vanligaste är globala indexfonder och svenska indexfonder. Ytterligare vanliga kategorier är tillväxtmarknader samt småbolag. Många väljer att ha en global indexfond som grund där den eventuellt kompletteras med ytterligare indexfonder.

Överväg följande faktorer när du väljer typ av indexfond:

  • Geografi – En global indexfond investerar vanligtvis i 23 olika länder medans en svensk indexfond enbart investerar i Sverige.
  • Storlek på bolag – Investerar fonden i små eller stora bolag, eller kanske både och?
  • Branscher – vilka branscher investerar fonden i? Utesluts några branscher?

2. Bestäm vilken indexfond du ska investera i

När du har valt typ av fond så är det dags att välja vilken indexfond du ska investera i. Det finns många olika globala indexfonder till exempel. De två viktigaste sakerna att kolla på är fondens avgift samt vilket index den följer. Även små skillnader i avgifter spelar stor roll över tid. 

3. Gör din investering

De flesta indexfonder går att investera i via Avanza eller Nordnet. Om du är kund hos en storbank och vill investera i indexfonder där så ska du leta efter indexfonderna med lägst avgift.

Hur fungerar indexfonder?

En indexfond är en aktiefond som är baserad på ett visst index. Indexet kan vara skapat av fonden själv eller av banker och institut.

Uppgiften för en indexfond är att följa utvalt index genom att skapa en fond som är så lik som möjligt, utan att aktivt förvalta fonden. Över tid förändras index i takt med att bolag läggs till och flyttas därifrån, och en indexfond återspeglar då automatiskt den nya sammansättningen bolag.

Av den här anledningen klassificeras indexfonder som passivt förvaltade. Motsatsen är aktiv förvaltning där förvaltare aktivt sitter och väljer vilka bolag som en fond ska investera i.

Det faktum att indexfonder är passiva gör att de kan hålla lägre avgifter.

MSCI World index (globalfonder), S&P 500 (USA-fonder) och OMX30 (Sverigefonder) är några av de vanligaste indexen som indexfonder i Sverige följer.

Indexfonder vs aktivt förvaltade fonder

Fond AFond B
Avgift0,40%1,40%
Sparbelopp / månad3 000 kr3 000 kr
Värde efter 20 år (8% avkastning per år)1 689 548 kr1 486 461 kr
Skillnad+203 087 kr

I tabellen ovan ser du hur skillnaden i avgift spelar stor roll över tid. Två fonder som presterar lika bra men som har olika avgifter ger stor skillnad i avkastning på lång sikt.

Avgiften är en av de viktigaste sakerna att hålla koll på när du väljer fonder. Warren Buffett, en av världens bästa investerare, rekommenderar sparande i indexfonder till den stora massan och menar att dessa slår fonder med höga avgifter över tid.

Fondavgifter kan urholka värdet på dina investeringar. Flera studier visar att upp till 75 % av fonder inte slår sitt jämförelseindex eller har en risknivå som överstiger den vanliga börsens.

Indexfonder avkastning

Globala och svenska indexfonder har gett en avkastning om i genomsnitt cirka 10 % per år de senaste 15 åren.

Nedan följer tre vanliga index och deras respektive avkastning.

MSCI World

Genomsnittlig avkastning per år: 10,04 % (senaste 15 åren)

MSCI World Index är ett världsindex. Indexet omfattar stora bolag och medelstora bolag i 23 utvecklade länder i världen. Totalt omfattar det cirka 1 600 aktier som motsvarar 85 procent av det totala marknadsvärdet i varje land.

MSCI Sweden

Genomsnittlig avkastning per år: 9,94 % (senaste 15 åren)

Skapat för att mäta prestationen av bolag noterade på mid och large cap på svenska marknaden. Täcker cirka 85 % av kapitalet i Sverige.

MSCI ACWI IMI

Genomsnittlig avkastning per år: 9,92 % (senaste 15 åren)
MSCI All Countries World index (MSCI ACWI) är det andra mest använda indexet. Indexet inkluderar även tillväxtmarknadsaktier. Förutom de cirka 1 600 aktierna från de 23 utvecklade ekonomier adderar MSCI aktier från 27 tillväxtmarknader. Fördelningen mellan storbolag och medelstora är detsamma som MSCI World index. 

Ackumulerad avkastning för index (september 2006 – september 2021)

Källa: msci.com

Länsförsäkringar Global Indexnära

Populära globala indexfonden Länsförsäkringar Global Indexnära har gett en avkastning som motsvarar 14,96 % per år sedan den lanserades år 2013.

SEB Sverige Indexnära

Populära svenska indexfonden SEB Sverige Indexnära har gett en avkastning som motsvarar 15,44 % per år sedan den lanserades år 2008.

Sammanfattning

Sedan 2010 har den absoluta merparten av nysparandet i aktiefonder gått till indexfonder. Indexfonder ger möjlighet till hög avkastning, med bra riskspridning till låg avgift.

Läs mer: Guide för nybörjare: spara i fonder
Läs mer: Fonder eller aktier
Läs mer: SAVR vs Avanza

Läs mer och kom igång med indexfonder på avanza.se


Artikel skapad: 08 oktober 2021
Senast uppdaterad: 13 juli 2023
Ekonom bosatt i Göteborg och grundare av Parapedia. Vill hjälpa människor ta bra beslut med sina pengar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

åtta + fem =


Läs mer
Indexfonder passar i de flesta placeringsportföljer. Med dem får du bra spridning av aktier till en låg avgift. Warren Buffet har sagt att de flesta småsparare bör spara i indexf…
Bloggande är den perfekta sidoinkomsten. Jag har tagit den här bloggen från 0 till över 10 000 läsare per månad på mindre än ett år.  Här ska jag förklara hur du kan tjäna pengar på att…
En globalfond är en bra bas i portföljen för sparande på lång sikt. De investerar i aktier på flera marknader världen över och ger dig bra riskspridning. I den här artikeln listar vi de fe…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.