Avanza Global eller Länsförsäkringar Global Indexnära – Bästa valet 2022

25 december 2021

Ett långsiktigt sparande i globala indexfonder med låg avgift är ett vinnande recept.

Avanza Global och Länsförsäkringar Global Indexnära är två bra globala indexfonder med låg avgift. Men vilken ska man välja?

Skillnaden mellan fonderna är liten. Skatteregler gör att Länsförsäkringar Global Indexnära just nu är det bästa valet.

Läs mer: Så köper du fonder till lägre avgift

Avanza GlobalLF Global Indexnära
VadMatarfond (beter sig som en global indexfond)Global indexfond
Avgift0,10%0,20%
Startade20182013

Avanza Global eller Länsförsäkringar Global Indexnära – kort svar

Skatteregler gör att Länsförsäkringar Global Indexnära just nu är ett bättre val än Avanza Global. Anledningen är att Avanza Globals underliggande fond har sitt säte i Luxemburg där det dras 30 procent skatt på amerikanska utdelningar som fonden tar emot. Länsförsäkringar Global Indexnära är svenskregistrerad och där dras det 15 procent skatt.

Läs mer: 20 bästa fonderna med låg avgift

Portfölj Avanza Global vs Länsförsäkringar Global Indexnära

Avanza Global och Länsförsäkringar Global Indexnära följer samma index (MSCI World Index) och har därför mycket lika portföljer.

Skillnaden är att Avanza Global är en så kallad matarfond som placerar sina medel i den passivt förvaltade mottagarfonden AMUNDI INDEX MSCI WORLD. Den fonden i sin tur följer samma index som Länsförsäkringar Global Indexnära, MSCI World Index.

Hur fonderna väljer att exkludera bolag på grund av hållbar inriktning där de aktivt kan välja bort aktier som ej följer deras principer om hållbara investeringar kan göra att innehaven skiljer sig något åt.

Länsförsäkringar Global Indexnära investerar inte i företag som sysslar med kärnvapen, klusterbomber eller landminor. Fonden investerar inte heller i energi- och gruvbolag som har mer än 20 % av sin omsättning från förbränningskol. Fonden gör inte heller investeringar i tobaksproducenter.

Drygt 60% av fondernas innehav består utav aktier i amerikanska bolag, precis som de flesta globala indexfonderna. Finans, teknik och sjukvård är de tre största branscherna i båda portföljerna.

Lista över fondernas största innehav 31/3 2020. På listan över fondernas 10 största innehav återfinns samtliga 10 bolag på båda listorna.

Läs mer: Bästa globalfonden

Avanza Global

Uppdaterat: 2021-08-31

Länsförsäkringar Global Indexnära

Uppdaterat: 2021-08-31

MSCI World Index

MSCI World Index lanserades 31 mars 1986. Indexet följer stora och medelstora bolag på 23 utvecklade marknader i följande länder: Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Irland, Israel, Italien, Japan, Holland, Nya Zeeland, Norge, Portugal, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, UK och USA.

MSCI World Index har sina begränsningar. Det omfattar stora bolag och medelstora bolag noterade i 23 utvecklade länder i världen. Många stora länder finns alltså inte representerade i indexet. Totalt omfattar MSCI World Index drygt 1 600 aktier som motsvarar 85 procent av det totala marknadsvärdet.

Avgift Avanza Global vs Länsförsäkringar Global Indexnära

Avanza Global är sveriges billigaste globala indexfond med en avgift på 0,10 %. Avgfiften för Länsförsäkringar Global Indexnära är 0,20 %. 

Skatteregler gör dock att Länsförsäkringar Global Indexnära är ett bättre val just nu, trots de högre avgifterna.

Avkastning Avanza Global vs Länsförsäkringar Global Indexnära

Länsförsäkringar Global Indexnära har gett bättre avkastning än Avanza Global sedan Avanzas fond startade augusti 2018.

Fördelar Avanza Global

Trots Avanza Globals lägre avgift har fonden inte lyckats ge bättre avkastning än Länsförsäkringar Global Indexnära. Det beror på skatteregler då fonderna skattar i olika länder.

Fördelar Länsförsäkringar Global Indexnära

Länsförsäkringars fonder är svensknoterade vilket gör att beskattningen ligger på ca 15% på amerikanska utdelningar mot Avanzas som ligger i Luxemburg och beskattas med 30%.

Sammanfattning

Läs mer: 10 bästa småbolagsfonderna


Artikel skapad: 15 augusti 2020
Senast uppdaterad: 25 december 2021
Ekonom bosatt i Göteborg och grundare av Parapedia. Vill hjälpa människor ta bra beslut med sina pengar.

Läs mer
Indexfonder passar i de flesta placeringsportföljer. Med dem får du bra spridning av aktier till en låg avgift. Warren Buffet har sagt att de flesta småsparare bör spara i indexf…
Bloggande är den perfekta sidoinkomsten. Jag har tagit den här bloggen från 0 till över 10 000 läsare per månad på mindre än ett år.  Här ska jag förklara hur du kan tjäna pengar på att…
En globalfond är en bra bas i portföljen för sparande på lång sikt. De investerar i aktier på flera marknader världen över och ger dig bra riskspridning. I den här artikeln listar vi de fe…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.