20 bästa fonderna med låg avgift 2022

25 december 2021

Allt fler väljer att spara i fonder med låga avgifter. Forskningen visar enhälligt att dyrare fonder presterar sämre.

I den här artikeln lyfter vi fram fonderna med lägst avgift i respektive fondkategori.

Fonderna med lägst avgift

KategoriFondAvgift
GlobalfondAvanza Global0,10%
SverigefondAvanza Zero0,00%
TillväxtmarknadsfondAvanza Emerging Markets0,29%
SmåbolagsfondPLUS Småbolag Sverige Index0,43%
TeknikfondNordnet Indexfond Teknologi0,40%

Varför fond med låg avgift?

Fond AFond B
Avgift0,40%1,40%
Sparbelopp / månad3 000 kr3 000 kr
Värde efter 20 år (8% avkastning per år)1 689 548 kr1 486 461 kr
Skillnad+203 087 kr

Avgiften är en av de viktigaste sakerna att hålla koll på när du väljer fonder. Warren Buffett, en av världens bästa investerare, rekommenderar sparande i indexfonder till den stora massan och menar att dessa slår fonder med höga avgifter över tid.

Fondavgifter kan urholka värdet på dina investeringar. Flera studier visar att upp till 75 % av fonder inte slår sitt jämförelseindex eller har en risknivå som överstiger den vanliga börsens.

Nedan följer en lista på de 20 bästa fonderna med låg avgift utan inbördes ordning. Avgifterna redovisas som totala avgifter.

Bästa globalfonden med låg avgift

En vanlig globalfond investerar i världens ca 1 500 största bolag. Du får därmed bolag som Apple, Microsoft och Amazon. En globalfond följer världens samlade ekonomi.

En billig globalfond är en bra bas i ett sparandet på lång sikt. Globalfonder som är indexnära ska ha en låg avgift då förvaltningen är passiv. En globalfond ger dig bra riskspridning då den har innehav i flera olika länder och i flera olika branscher.

1. Länsförsäkringar Global Indexnära 0,22%

Bästa globalfonden på marknaden. Följer indexet MSCI World Total Net Return till en låg avgift. Slår Avanza Global på grund av skatteregler trots att den fonden har lägre avgift.

Fonden är likvärdig tvåan på listan men vi placerar den före Nordnet Indexfond Global eftersom att den här fonden går köpa hos såväl Avanza som Nordnet.

Läs mer om Länsförsäkringar Global Indexnära på avanza.se

Läs mer: Jämförelse mellan Avanza Global och Länsförsäkringar Global Indexnära.

2. Nordnet Indexfond Global ESG 0,20% (+ transaktionsavgifter*)

Följer ett index med över 1 500 företag i 23 utvecklade länder över hela världen. Större delen av innehaven finns i USA, stora delar av Europa och Asien.

Fokus på hållbara bolag.  Det omfattar företag som ingår i MSCI World Index som har höga miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade betyg (ESG) i förhållande till sina sektorsgrupper.

*Transaktionsavgift tillkommer. Nordnet redovisar inte transaktionsavgifter likt Avanza. Nordnets kommunikationschef Johan Tidestad uppskattar transaktionsavgiften för fonden till cirka 0,01%. Fondens totala avgifter hamnar då på 0,21%.

Läs mer om Nordnet Indexfond Global ESG på nordnet.se

3. Avanza Global 0,10%

Sveriges billigaste globalfond, skatteregler gör dock Länsförsäkringar Global Indexnära till ett bättre val. Avanza Global har innehav i fler än 23 marknader och 11 olika branscher. Störst exponering sker mot USA, över 60% av innehaven finns i amerikanska bolag.

Läs mer: Avanza Global vs Länsförsäkringar Global Indexnära.

Läs mer om Avanza Global på avanza.se

4. Swedbank Robur Access Global 0,26%

Swedbanks billigaste globalfond heter Swedbank Robur Access Global och är med sina 0,26% i avgift ett gott alternativ för Swedbank-kunder som vill ha hela sin ekonomi på samma ställe. Fonden följer indexet MSCI World Net.

Läs mer om Swedbank Robur Access Global på avanza.se

5. DNB Global Indeks 0,27%

Följer indexet MSCI World Net. Exkluderar aktier som inte uppfyller DNB:s etiska minimistandard.

Läs mer om DNB Global Indeks på avanza.se

Läs mer: fem bästa globalfonderna

Bästa Sverigefonden med låg avgift

En svensk indexfond ger dig exponering mot Sveriges största bolag. Globalfonder har låg exponering mot Sverige. Den svenska börsen står enbart för 1 procent av det globala börsvärdet. Många svenska sparare vill ha större exponering mot svenska bolag än så. I de fallen passar en svensk indexfond utmärkt. Det finns till och med en svensk indexfond utan avgift.

6. Avanza Zero 0,00%

En favorit bland Avanza-sparare. 0% i avgift. Avanza Zero blev en sensation när den lanserades år 2006. Fonden är en indexfond som följer utvecklingen för SIX30RX-indexet. Det motsvarar de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. En nackdel är att högsta engångsinsättning är 25,000 kr i Avanza Zero. Vill du köpa mer så får du sprida ut köpen över flera dagar.

Läs mer om Avanza Zero på avanza.se

7. Nordnet Indexfond Sverige 0,00%

Speglar utvecklingen i de drygt 70 mest handelsomsatta bolagen på Stockholms­börsen, och följer med i både upp- och nedgång. Därmed något bredare än Avanza Zero.

Läs mer om Nordnet Indexfond Sverige på nordnet.se

8. SPP Aktiefond Sverige 0,21%

Innehåller cirka 80-110 bolag fördelade på en rad olika branscher. Försöker efterlikna utvecklingen på Stockholmsbörsen. Fonden exkluderar bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer ifrån områden fonden ej klassar som hållbara. 

Läs mer om SPP Aktiefond Sverige på avanza.se

9. Länsförsäkringar Sverige Indexnära 0,21%

Följer indexet OMX Stockholm Benchmark Cap med avvikelser för hållbara riktlinjer. Liksom SPP Aktiefond Sverige A ett bra alternativ till Avanza Zero om du tycker att Avanza Zero som bara har 30 innehav är lite för smal.

Läs mer om Länsförsäkringar Sverige Indexnära på avanza.se

10. Swedbank Robur Access Sverige 0,31%

Kan vara ett ok alternativ om du vill ha hela din ekonomi på Swedbank. Vi rekommenderar dock att kolla närmare på en sverigefond med lägre avgift som Avanza Zero eller Länsförsäkrigar Sverige Indexnära. Följer indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI. 

Läs mer om Swedbank Robur Access Sverige på avanza.se

Läs mer: Alternativa investeringar till börsen

Bästa tillväxtmarknadsfonden med låg avgift

Till tillväxtmarknadsländerna räknas de sydamerikanska länderna, Östeuropa, Mellanöstern, Kina samt Sydoastasien. Problemet med globalfonder är att de är underexponerade mot Asien. Om du vill diversifiera din globala portfölj så kan en fond med placeringar i tillväxtmarknader hjälpa dig. Anledningen till att Japan exkluderas från Asien-fonderna är att Japan redan har en stor viktning i det globala MSCI World-indexet (cirka 7%). 

11. Avanza Emerging Markets 0,29%

Avanza har även en fond med låg avgift för tillväxtmarknader. Fungerar precis som Avanza Global som en matarfond. Fonden placerar sina medel i mottagarfondföretaget Amundi Index MSCI Emerging Markets. Lägst avgift bland fonderna på tillväxtmarknader. 

Fonden har stora överlapp med många Asien-fonder, då 50% investeras i Kina, Taiwan och Sydkorea. Stora skillnaden mot många Asien-fonder är att Avanza Emergin Markets investerar resten av kapitalet i Indien (8%), Brasilien (5%), Sydafrika (3%), Ryssland (3%), (Saudarabien 3%) osv.

Läs mer om Avanza Emerging Markets på avanza.se

12. Swedbank Robur Access Asien 0,35%

Placerar i Asien men exkluderar Japan. Försöker efterlikna sammansättningen av indexet MSCI AC Asia Ex Japan Net. Bästa valet för den som vill få en passiv och bred exponering mot Asien. Största exponeringen är mot Kina (49%), Taiwan (15%), Sydkorea (15%) och Hong Kong (9%), Singapore (4%) osv. Förvaltningen är indexnära och kan avvika från index till följd av krav på hållbarhet.

Är en bra kombination tillsammans med Avanza Emergin Markets och ett bra komplement till globalfonderna.

Läs mer om Swedbank Robur Access Asien på avanza.se

13. Nordnet Indexfond Tillväxtmarknad ESG 0,40%

Speglar utvecklingen för mer än 1 000 företag i 26 olika utvecklings­länder. Fonden är framförallt viktad mot Kina, men indexet representeras av länder i fem regioner över hela världen.

Läs mer om Nordnet Indexfond Tillväxtmarknad ESG på nordnet.se

14. Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Indexnära 0,45%

Fonden försöker efterlikna utvecklingen av indexet MSCI Emerging Markets. Även det här ett bra alterantiv om du inte är kund hos Avanza.

Läs mer om Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära på avanza.se

15. AMF Aktiefond Asien Stilla havet 0,46%

Placerar i Asien och Stillahavsområdet, varav en stor del i Japan. Aktivt förvaltad fond.

Läs mer om AMF Aktiefond Asien Stilla havet på avanza.se

Bästa småbolagsfonden med låg avgift

Ett problem med de andra fonderna i den här listan är att de inte täcker småbolag. Genom att komplettera globalfonder, svenska fonder eller fonder på tillväxtmarknader med småbolagsfonder får du möjligheten att dra nytta även av deras tillväxt. Vissa experter menar att du får bättre möjlighet till högre avkastning då små bolag tenderar att gå lite bättre på lång sikt. 

Värt att veta är att småbolag enbart är små i jämförelse med de största bolagen på börsen. Småbolag omsätter ofta miljarder kronor men är alltså små jämfört med de största bolagen på sina marknader.

16. PLUS Småbolag Sverige Index 0,43% 

Låg avgift och exponering mot 250 bolag. Mycket bra val om du är ute efter en svensk småbolagsfond med låg avgift.

Läs mer om PLUS Småbolag Sverige Index på avanza.se

17. AMF Aktiefond Småbolag 0,45%

Även här låg avgift men investerar i 80 bolag istället för 250.

Läs mer om AMF Aktiefond Småbolag på avanza.se

18. Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK 0,64% 

Startade 2017. En indexfond som följer Solactive ISS ESG Screened Developed Markets Small Cap Index. Vi hittar ingen global småbolagsfond med lägre avgift tyvärr.

Läs mer om Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 på avanza.se

19. PLUS Mikrobolag Sverige Index 0,46%

Småbolag kan ha ett börsvärde på upp till 50 miljarder. Med den här fonden får du bolag som max har ett börsvärde på 3 miljarder kronor. Även om vi pratar om mikrobolag kan de alltså omsätta flera hundra miljoner kronor.

Läs mer om PLUS Mikrobolag Sverige Index på avanza.se

Bästa teknikfonden med låg avgift

Teknikfonder och låga avgifter går inte hand i hand då de flesta teknikfonder är aktivt förvaltade.

I Sverige finns idag drygt 50 teknikfonder. Den genomsnittliga årliga avgiften för dessa fonder är 1,84%. De flesta teknikfonderna har således avgifter på en bra bit över 1%. Som tur är så lanserade Nordnet en teknikfond med låg avgift 2021.

20. Nordnet Indexfond Teknologi 0,40%

Nordnets indexfond lanserades våren 2021. Fonden följer utvecklingen hos världens största teknikbolag genom välkända indexet “MSCI World Information Technology”. Indexet är sammansatt av 185 teknikbolag. De största sektorerna är hårdvara, mjukvara och halvledare. Välkommet nytillskott på svenska fondmarknaden! Kombinationen teknik och indexfond har efterfrågats.

Läs mer om Nordnet Indexfond Teknologi på nordnet.se

Läs mer: Guide för nybörjare: spara i fonder.
Läs mer: Fonder eller aktier.
Läs mer: SAVR vs Avanza

Läs mer och kom igång med fonder på avanza.se


Artikel skapad: 15 augusti 2020
Senast uppdaterad: 25 december 2021
Ekonom bosatt i Göteborg och grundare av Parapedia. Vill hjälpa människor ta bra beslut med sina pengar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tre × 5 =


Läs mer
Indexfonder passar i de flesta placeringsportföljer. Med dem får du bra spridning av aktier till en låg avgift. Warren Buffet har sagt att de flesta småsparare bör spara i indexf…
Bloggande är den perfekta sidoinkomsten. Jag har tagit den här bloggen från 0 till över 10 000 läsare per månad på mindre än ett år.  Här ska jag förklara hur du kan tjäna pengar på att…
En globalfond är en bra bas i portföljen för sparande på lång sikt. De investerar i aktier på flera marknader världen över och ger dig bra riskspridning. I den här artikeln listar vi de fe…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.