Vilken är bästa sparformen till barn?

Välja bästa sparformen 4 av 5 svenskar sparar till sina barn. Majoriteten börjar spara redan under barnets första år. I genomsnitt sparar vi 574 kr per månad enligt SEB:s rapport barnspar. Valet av sparform är det viktigaste valet du gör när det kommer till barnspar. Sparkonto, fonder och aktier är de vanligaste sparformerna. Fonder är oftast den bästa sparformen till barn. Det ger dig b…

Lendify vs Mintos – en jämförelse

Lendify och Mintos är två populära plattformar för att investera i P2P-lån. Vi har gjort en objektiv jämförelse mellan tjänsterna. Lendify Bakgrund Lendify grundades 2014 och förmedlar lån till privatpersoner. Det svenska företaget har tagit in 1,5 miljarder kronor i kapital från amerikanska kapitalförvaltaren Insight Investment. (1) Bland Lendifys ägare finns bland andra den förre …

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.