20 bästa fonderna med låg avgift 2020

Syftet med den här listan är att ge dig tips på bra fonder till ditt sparande. Vi har fokuserat på att hitta fonder som enligt forskning ger bäst avkastning. Det innebär fokus på låg avgift, passiv förvaltning, global spridning och en mix med olika typer av fonder.  De bästa globalfonderna med låg avgift är Avanza Global (0,10% avgift) och Länsförsäkringar Global Indexnära (0,22% i avg…

Lysa Avkastning

Lysa startade 2017 och är Sveriges mest använda fondrobot. I den här artikeln går vi igenom Lysas avkastning.  I artikeln jämför vi Lysas avkastning för ett sparande på lång sikt med SPP Aktiefond Global A som är en indexfond med låg avgift.  Jag jämför med SPP Aktiefond Global A av två anledningar: Jag tycker att en global indexfond med låg avgift ofta är ett bättre alterna…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.