Indexfonder eller investmentbolag – Bästa valet för din portfölj

Valet mellan indexfonder och svenska investmentbolag är inte självklart. Indexfonder blir allt mer populära. Samtidigt spöar svenska investmentbolag som Latour, Investor och Bure Equity svenskt börsindex de senaste åren. Hur ska man välja? Jag har både indexfonder och investmentbolag i min portfölj. Indexfonder för att de har låga avgifter och bra exponering mot svenska såväl som globala bo…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.