Avanza Auto vs Lysa – bästa valet 2020

wp-content/uploads/2020/08/Spring-Seasonal-Outfits-35.png

Avanza Auto och Lysa är två bra alternativ för sparande. Läs den här guiden för att välja den som passar dig bäst.

Sammanfattning Avanza Auto vs Lysa

 • Lysa har lägre avgifter och är min personliga preferens.
 • Avanza Auto är ett smidigt sparande och ett mycket bra alternativ.
Avanza AutoLysa
Avgiftcirka 0,55 % / årcirka 0.30-0.41 % / år
Kapitalet placeras i6 specialfonder: Avanza Auto 1-6.Två fonder. Lysa aktier och Lysa räntor.
Exempel på placeringarSPP Aktiefond USA, Swedbank Robur Access USA, SPP Aktiefond Sverige.Öhman, Vanguard, iShares Core, Lyxor Core.
RäntefonderSvenskaSvenska & internationella
TillgångslagAktier, råvaror & räntorAktier & räntor
Lanserades20172017

Vad är Avanza Auto

Avanza Auto är fondförvaltning som är automatisk för dig som sparare. Avanza Auto är ett samlingsnamn på sex olika specialfonder, Avanza Auto 1-6. Risk och förväntad avkastning ökar för varje nivå. Varje enskild specialfond investerar huvudsakligen i andra fonder med så låga avgifter som möjligt.

Vad är Lysa

Lysa är en svensk fondrobot som hjälper dig spara på ett enkelt sätt. Lysa hjälper dig göra en fördelning mellan aktie- och räntefonder, väljer bra och billiga räntefonder och balanserar om så att fördelningen hålls över tid.

Avkastning Avanza Auto vs Lysa

Avkastning hör ihop med risk. Högre risk ger högre förväntad avkastning. 

Avanza Auto 1 har lägst risk och Avanza Auto 6 har högst risk. Avanza föreslår en nivå efter att du svarat på några frågor om målen med ditt sparande.

Hos Lysa har 100% räntefonder lägst risk och 100% aktier högst risk. Du får ett förslag på en fördelning mellan räntefonder och aktier efter att ha svarat på några frågor om målen med ditt sparande.

Avkastning beror på flera faktorer och det är svårt att ange förväntad avkastning för Lysa och Avanza Auto. Generellt sett så kan man säga att en avkastning på 8 % per år är bra avkastning över tid.

Avgifter Avanza Auto vs Lysa

Lysa har något lägre avgifter än Avanza Auto.

Avanza Autos totala avgifter är cirka 0,55 % per år.

Lysas totala avgifter är cirka 0.30 – 0.41 % per år.

Det här med avgifter är inte helt enkelt då den beror på flera faktorer. Hos Lysa blir avgiften lägre desto mer du sparar.

Avanza Autos avgifter med portföljfördelning 90% aktier och 10% räntor

 • Löpande avgifter: 0,49%
 • Transaktionsavgifter: 0,06%
 • Totala avgifter: 0,55%

Avgifter hos Lysa med portföljfördelning 90% aktier och 10% räntor

Den avgift du betalar till Lysa beror på hur mycket du investerar och din målfördelning. Avgiften till Lysa kommer aldrig överstiga 0,24 %. Därutöver tillkommer avgifter för underliggande fonder och transaktionsavgifter.

 • Avgift till Lysa: 0,240%
 • Fonder: 0,137%
 • Transaktionsavgifter: 0,019% 
 • Totala avgifter: 0,396%

Att komma igång

På både Avanza och Lysa loggar du in med mobilt bank-id. Det går snabbt att komma igång och du får förslag på en portfölj som passar dig efter att ha svarat på några frågor. Du är igång med ditt sparande på 5 minuter på både Avanza Auto och Lysa. 

Portfölj Avanza Auto vs Lysa

Med Avanza Auto får du en fördelning mellan aktier och räntor. 

 • Avanza Auto 1: 25% aktiefonder, 75% räntefonder.
 • Avanza Auto 2: 54% aktiefonder, 46% räntefonder. 
 • Avanza Auto 3: 66% aktiefonder, 34% räntefonder.
 • Avanza Auto 4: 78% aktiefonder, 22% räntefonder.
 • Avanza Auto 5: 90% aktiefonder, 10% räntefonder.
 • Avanza Auto 6: 100% aktiefonder.

Lysa erbjuder en fördelning mellan aktier och räntor. 100% räntor innebär lägst risk och 100% aktier innebär högsta möjliga risk. Precis som Avanza Auto så kommer Lysa med ett förslag på din portfölj efter att du svarat på några frågor.

Med min portfölj på Avanza Auto (90% aktiefonder och 10% räntefonder) består samtliga räntefonder av svenska sådana.

Med min portfölj på Lysa (90% aktiefonder och 10% räntefonder) består somliga räntefonder av utländska sådana.

Min portfölj på Lysa har något större exponering mot USA jämfört med portföljen jag får från Avanza Auto.

Skillnad på aktiefonder och räntefonder

Avanza Auto och Lysa hjälper dig välja en fördelning mellan aktiefonder och räntefonder. Det är bra att förstå skillnaden på aktiefonder och räntefonder.

Aktier är ägarandelar i ett företag. En aktiefond investerar minst 85 procent av fondens pengar i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. Om aktierna som ingår i aktiefonden ökar i värde eller ger utdelning stiger värdet på fonden och tvärtom. Aktiefonder har högre risk än räntefonder.

En räntefond är en fond som placerar pengarna i räntebärande värdepapper som t.ex. obligationer. En obligation är ett räntebärande värdepapper som har en förutbestämd räntesats och en löptid över ett år. Obligationer ges ut av stat, kommuner och bostadsfinansieringsinstitut. Räntefonders avkastning beror till stor del på den framtida ränteutvecklingen. Risken är lägre än aktiefonder.

Användbarhet

Både Avanza Auto och Lysa är mycket enkla att använda.

Alternativ till Avanza Auto & Lysa

Det finns flera alternativ till Avanza Auto och Lysa.

 • Opti är en fondrobot som finns som mobilapp. Total avgift är cirka 0.82 – 0.88 %.
 • Robosave är en fondrobot från Nordnet med totala avgifter om ca 0.90 – 0.98%.
 • Fundler är en fondrobot med totala avgifter om ca 0.79%.
 • Better Wealth är en fondrobot med totala avgifter om ca 0.94 – 1.04%.

Avanza Auto vs Lysa – vilken är bäst?

 • Både Avanza Auto och Lysa är två bra former för sparande som är enkla att använda.
 • Lysa har något lägre avgift och är min personliga favorit av dem två.


Ekonom bosatt i Göteborg och grundare av Parapedia. Vill hjälpa människor ta bra beslut med sina pengar.

Läs mer
Hur mycket kostar en hund? Är du sugen på att skaffa hund men osäker på vad det faktiskt kostar? I den här artikeln går vi igenom hur mycket olika hundraser kostar att köpa samt vad det kostar …
SAVR och Avanza är två rebeller i svenska finansbranschen. Båda företagen jobbar för att sänka avgifterna som storbankerna tar av småspararna.  SAVR är en plattform med över 1 300 fonder med ra…
Fello och Vimla är två populära operatörer som både erbjuder bra abonnemang till låga priser. Vad skiljer abonnemangen åt och vilket är bäst? Här korar vi vinnaren mellan Fello och Vimlas mobilabo…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.