Lysa avkastning – Hur mycket kan man tjäna?

13 juli 2023

Lysa (annonslänk) lanserades 2017 och är Sveriges mest använda fondrobot. I den här artikeln går vi igenom avkastningen och jämför med en global indexfond.

Lysa har gett en avkastning om +74,9 % sedan den lanserades 1 januari 2017. Det motsvarar en årlig avkastning om 12.61 % per år.

Den globala indexfonden Länsförsäkringar Global Indexnära har under samma period gett en avkastning som motsvarar 13,85 % per år.

I den här artikeln förekommer sponsrade länkar.

Lysa avkastning sedan start

Lysa har gett en avkastning om +74,9 % sedan den lanserades 1 januari 2017. Det motsvarar en årlig avkastning om 12.61 % per år.

Siffran gäller för fördelningen Lysa med 100% aktier med bred inriktning tidsperioden 2016-12-31 – 2021-09-14.

För att kunna visa historisk data längre tillbaka än så finns simuleringar utförda av Lysa själva. Simuleringen visar hur Lysa hade presterat om fondroboten startat 1 januari 1999.

Lysa historisk avkastning

I artikeln jämför vi Lysas avkastning med Länsförsäkringar Global Indexnära som är en global indexfond med låg avgift. Fonden ger dig innehav i cirka 1 500 bolag i 23 länder.

Vi jämför med Länsförsäkringar Global Indexnära av tre anledningar:

 1. En global indexfond med låg avgift är ett bra alternativ till en fondrobot för sparande på lång sikt. 
 2. Länsförsäkringar Global Indexnära startade 2013 vilket gör att det finns data långt tillbaka i tiden.
 3. Länsförsäkringar Global Indexnära har en låg total avgift om 0,22 %.

Lysas simulerade avkastning 1999 – 2021

Siffrorna baseras på en simulering utförd av Lysa själva, eftersom att fondroboten startade först 2017. Beräkningen grundar sig på två fiktiva portföljer som nära ska återspegla den sammansättning och utveckling fonderna Lysa Aktier, Lysa Sverige Aktier och Lysa Räntor skulle ha haft om fonderna hade startat redan 1998-12-31.

Portföljerna konstrueras genom att väga samman ett antal olika aktie- och ränteindex på ett sätt som stämmer väl överens med hur fonderna investerar i verkligheten.

Nedan ser ni Lysas historiska avkastning de senaste åren, jämfört med fonden Länsförsäkringar Global Indexnära.

Historisk avkastning: Lysa vs Länsförsäkringar Global Indexnära

Lysa (annonslänk)Länsförsäkringar Global Indexnära
2017+9,42 %+10,56 %
2018-2,91 %−0,80 %
2019+30,5 %+33,22 %
2020+1.91 %+2,36 %

Exempel – Lysa vs Länsförsäkringar Global Indexnära

LysaLänsförsäkringar Global Indexnära
Avkastning sedan 2017-01-01+74,9 %+84,16 %
Motsvarar en avkastning om12.61 % / år13.85 % / år
200 000 kr investerat349 800 kr368 320 kr
Skillnad+18 520 kr

Uppdaterad: 2021-09-15

Länsförsäkringar Global Indexnära följer indexet MSCI World och placerar i cirka 1500 bolag i 23 länder.

I räkneexemplet ovan ser du hur mycket du hade tjänat på att välja Länsförsäkringar Global Indexnära framför Lysa sedan den lanserades. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

När vi har studerat Lysas avkastning i den här jämförelsen så har vi använt portföljen med 100 % aktier bred inriktning, den har högst risk och därmed också högst potentiell avkastning.

Läs mer: Omdöme om Lysa

Varför har Lysa gett sämre avkastning än Länsförsäkringar Global Indexnära sedan lansering?

Lysa har högre avgift än Länsförsäkringar Global Indexnära, det påverkar avkastningen. Dessutom följer Lysa andra index än Länsförsäkringar Global Indexnära, vilket gör att avkastningen skiljer sig åt.

Lysa 100 % aktier med bred inriktning följer följande index:

 • 58 % MSCI World Net Dividend
 • 17 % MSCI Sweden Gross Dividend
 • 12 % MSCI Emerging Markets Net Dividend
 • 10 % MSCI World Small Cap Net Dividend
 • 3 % MSCI Sweden Small Cap Gross Dividend

Länsförsäkringar Global Indexnära

Länsförsäkringars fond följer istället följande index:

 • 100 % MSCI World Total Net Return

Notera att fonden kan exkludera aktier av hållbarhetsskäl.

Eftersom att Lysa och Länsförsäkringar Global Indexnära har olika avgifter och följer olika index kommer avkastningen fortsatt att skilja sig åt.

Det som talar för Länsförsäkringar Global Indexnära är de lägre totala avgifterna (0,22 %) mot Lysas (cirka 0,40 %). För att Lysa ska kunna ge bättre avkastning måste indexen de följer gå bättre än indexet Länsförsäkringars fond följer. Ingen vet om svenska storbolag, tillväxtbolag och svenska småbolag kommer gå bättre än globala storbolag de kommande åren. Därför är det omöjligt att säga om Lysa kommer ge bättre avkastning än Länsförsäkringars fond i framtiden.

Vad är en fondrobot?

En fondrobot som Lysa (annonslänk) hjälper dig att välja och spara i fonder. Lysa hjälper dig även balansera din fördelning mellan räntor och aktier så att du tar lagom risk med ditt sparande i förhållande till dina sparmål.

Vad skiljer Lysa från andra fondrobotar?

Lysa har låga avgifter och är enligt Parapedia den bästa fondroboten i Sverige.

Läs mer: Lysa vs Opti
Läs mer: Lysa vs Fundler

Lysa portfölj

Lysa ger dig en fördelning mellan aktier och räntor baserat på målet med ditt sparande.

Lysa fördelar ditt sparande mellan fonderna Lysa Aktier, Lysa Räntor, Lysa Sverige Aktier, Lysa Global Aktier Hållbar samt Lysa Räntor Hållbar. Lysas fonder i sin tur investerar i andra fonder som följer indexen angivna nedan.

Lysa aktier bred inriktning följer följande index

 • 58 % MSCI World Net Dividend
 • 17 % MSCI Sweden Gross Dividend
 • 12 % MSCI Emerging Markets Net Dividend
 • 10 % MSCI World Small Cap Net Dividend
 • 3 % MSCI Sweden Small Cap Gross Dividend

Lysa aktier hållbar inriktning investerar i följande fonder

 • 80 % Öhman Global Marknad Hållbar
 • 20 % Öhman Sverige Marknad Hållbar

Lysa räntor bred inriktning följer följande index

 • 70 % Citi World Govt Bond Index Sweden 1-5Y
 • 20 % Citi WorldBIG EUR Hedged EUR
 • 10 % OMRX Real

Lysas räntor hållbar inriktning investerar i följande fonder

 • 100 % Öhman Räntefond Kompass Hållbar

Lysa risk

Risken i din portfölj hos Lysa beror på fördelningen mellan aktier och räntor, högre andel aktier ger högre risk. Efter att ha svarat på frågor om målet med ditt sparande samt vilken risk du är beredd att ta så får du förslag på lämplig fördelning mellan aktier och räntor.

Framtida avkastning Lysa

Lysas historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Lysa bred inriktning med 100% aktier har gett en avkastning om +74,9 % sedan den lanserades 1 januari 2017. Det motsvarar en årlig avkastning om 12.61 % per år.

Den årliga avkastningen kan skilja stort från år till år. Det kan vara – 30 % ena året och + 30 % året efter. Därför är det viktigt att tänka på den motsvarande årliga avkastningen.

Det är omöjligt att säga om vi kan förvänta oss samma avkastning av Lysa i framtiden. Det beror på hur börsmarknaden utvecklas globalt tillsammans med en rad andra faktorer.

Sammanfattning

 • Lysa bred inriktning med 100% aktier har gett en avkastning om +74,9 % sedan den lanserades 1 januari 2017.
 • Det motsvarar en årlig avkastning om 12.61 % per år.
 • Jämförelsevis så har Länsförsäkringar Global Indexnära under samma period gett en avkastning som motsvarar 13,85 % per år.
 • Lysa kan vara ett bra val för sparande på 1-10 års sikt då du får hjälp att balansera fördelningen mellan aktier och räntor.

Läs mer om Lysa på Lysa.se (annonslänk)
Läs mer om Länsförsäkringar Global Indexnära på avanza.se


Artikel skapad: 15 augusti 2020
Senast uppdaterad: 13 juli 2023
Ekonom bosatt i Göteborg och grundare av Parapedia. Vill hjälpa människor ta bra beslut med sina pengar.

Kommentarer (2)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

1 + 5 =


Läs mer
Indexfonder passar i de flesta placeringsportföljer. Med dem får du bra spridning av aktier till en låg avgift. Warren Buffet har sagt att de flesta småsparare bör spara i indexf…
Bloggande är den perfekta sidoinkomsten. Jag har tagit den här bloggen från 0 till över 10 000 läsare per månad på mindre än ett år.  Här ska jag förklara hur du kan tjäna pengar på att…
En globalfond är en bra bas i portföljen för sparande på lång sikt. De investerar i aktier på flera marknader världen över och ger dig bra riskspridning. I den här artikeln listar vi de fe…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.