Indexfonder eller investmentbolag – Bästa valet för din portfölj

26 juli 2021
wp-content/uploads/2020/08/carlos-muza-hpjSkU2UYSU-unsplash.jpg

Valet mellan indexfonder och svenska investmentbolag är inte självklart. Indexfonder blir allt mer populära. Samtidigt spöar svenska investmentbolag som Latour, Investor och Bure Equity svenskt börsindex de senaste åren. Hur ska man välja?

Jag har både indexfonder och investmentbolag i min portfölj. Indexfonder för att de har låga avgifter och bra exponering mot svenska såväl som globala bolag, investmentbolagen för att de är en bra krydda i portföljen. 

Valet mellan indexfonder och investmentbolag är inte helt självklart. Tur då att det finns en mellanväg där du får det bästa av två världar. Här ska jag förklara hur det går till.

Vad är en indexfond

En indexfond följer ett särskilt index. Vanliga kategorier för indexfonder är Global, Sverige, Europa, Tillväxtmarknader, USA, Ryssland och Asien. Indexfonden investerar i aktier som ingår i sitt särskilda index och målet för fonden är helt enkelt att spegla det indexet den följer. 

Om en indexfond exempelvis följer OMX Stockholm 30, som är det vanligaste aktieindexet i Sverige som återspeglar avkastningen från de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen, så innebär det att fonden består utav de 30 bolagen. Om då Volvo utgör fem procent av OMXS30 så kommer fonden bestå utav fem procent Volvo-aktier eftersom att fonden även speglar viktningen i indexet.

Fem mest populära indexfonderna bland Avanzas sparare

Vad är ett investmentbolag

Ett investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra bolag. När du köper aktier i ett investmentbolag får du därigenom innehav i flera andra bolag. Ett investmentbolag kan ha helägda företag eller vara delägare i andra företag genom sina aktier.

En stor skillnad mellan indexfonder och investmentbolag är att investmentbolag har som affärsidé att vara aktiva i sina bolag och utveckla dessa. Populära svenska investmentbolag som Kinnevik, Investor och Latour letar alltså aktivt efter andra bolag att investera i. Olika investmentbolag har olika inriktningar. Kinnevik satsar tillexempel på bolag inom teknik och innovation och har investerat i bolag som Tele2, BudBee och Zalando. Latour i sin tur har helt andra innehav med exempelvis bolag som Assa Abloy och Securitas i portföljen.

Investmentbolag kan delas upp i två sorter. En del investmentbolag syftar till att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga substansutveckling för sina ägare genom att öka värdet på aktierna. Andra investmentbolag, som till exempel Industrivärden och Investor, är maktbolag som primärt tillkommit för att kontrollera andra företag. Ofta är investmentbolagen en mix av de både sorterna.

Läs mer: 5 anledningar att välja investmentbolag

Fem mest populära investmentbolagen bland Avanzas sparare

Fördelar och nackdelar med indexfonder

Indexfonder blir alltmer populära bland småsparare och det är lätt att förstå varför. Indexfonder har låg avgift och det är en framgångsfaktor för att nå hög avkastning över tid. Studier har visat att 99% av profesionella investerare inte slår index över tid. I min och många andras böcker så är indexfonder den bästa grunden som du kan ha i din portfölj. För att ge en nyanserad bild av indexfonder ger vi dig här både fördelar och nackdelar.

Fördelar indexfonder

 1. Sprider risk

Med en global indexfond kan du få aktier i över 1500 bolag på många olika marknader. Indexfonder hjälper dig att sprida din risk vilket är viktigt. Om enskilda bolag i index går dåligt drabbas inte fonden särskilt mycket. 

 1. Låg Avgift

Indexfonder är i de flesta fall de billigaste fonderna som går att hitta på respektive marknad. Eftersom att de inte kräver någon aktiv förvaltning är indexfonderna inte lika dyra att administerar som aktivt förvaltade fonder. Avgifter på fonder har stor inverkan på avkastning och bedöms av Morningstar som en av de viktigaste faktorerna för att bedöma möjligheten till hög framtida avkastning.

 1. Transparens

Det är enkelt att jämföra och utvärdera förvaltningen. Om fonden följer sitt index, vilket de oftast gör, så gör indexfonden sitt jobb helt enkelt. Du vet exakt vad du köper, vilket inte alltid är fallet med investmentbolag där innehaven styrs av ägarnas analyser och förvärv av andra bolag. 

 1. Svåra att slå

Det är mycket svårt att slå index över tid. Det beror delvis på att avgifterna som den aktiva förvaltningen tar ut käkar upp avkastningen. En fond som tar ut högre avgift än en indexfond måste överprestera för att ge bättre avkastning. Kända studier av Barras (2010) och Farma (2010) har visat att 99 % av alla professionella investerare inte slår index över lång tid.

Nackdelar indexfonder

 1. Slår aldrig index

Vi vet med säkerhet att indexfonder inte kommer slå index, deras uppgift är ju att följa dem. Aktiva förvaltare och investmentbolag jobbar däremot för att slå index.

 1. Många storbolag

Indexfonder domineras av de största bolagen på marknaden. Världsekonomin ser ut som så att relativt få bolag har relativt hög andel av sina respektive marknader. Indexfonder innehåller därför stora bolag som historiskt haft stor omsättning. Små bolag som snabbt växer kommer därför enbart finnas med i indexfondern när de nått en viss storlek.

 1. Ojämn fördelning

Index kan bli fördelade till ett litet antal bolag. Avanza Zero innehåller t.ex. bara 30 bolag som i sin tur är viktade på olika sätt. Som exempel så dominerades OMXS30 till över 40 procent av Ericsson i början av år 2000. Det är att lägga många ägg i samma korg.

 1. Inga aktiva val

Många småsparare tycker om att själv välja sina aktier. Med en indexfond får du inte göra något sådant val utan du får helt enkelt de aktierna som finns med i indexet.

Fördelar och nackdelar med investmentbolag

Svenska investmentbolag har piskat svenskt börsindex de senaste åren. Det finns fördelar såväl som nackdelar med att köpa aktier i investmentbolag.

Fördelar investmentbolag

 1. Sprider risk

Precis som indexfonder så hjälper investmentbolag dig att sprida risk. Investmentbolagen på Stockholmsbörsen är oftast ägare i flera bolag och äger innehav inom flera sektorer. Det hjälper dig att få exponering mot olika typer av verksamheter. 

 1. Historiskt bättre avkastning

Svenska investmentbolag har gett bättre avkastning än svenskt börsindex de senaste åren. Det är dock ingen garanti för att det även kommer vara så i framtiden. Marcus Fridells skriver i sin bok ”Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag”, att investmentbolag som grupp var en mycket bättre sparform än passivt och aktivt förvaltade Sverigefonder under en 15-årsperiod. Investmentbolagen gav 600 procent avkastning, jämfört med 150. Notera dock att siffrorna även innehåller aktivt förvaltade fonder.

 1. Låg avgift

Experten Marcus Fridell värderar att avgifterna i stora investmentbolag som Investor, Industrivärden och Latour ofta uppgår till omkring 0,1 procent. 

Nackdelar investmentbolag

 1. Volatila

På listan över svenska investmentbolag är det stor spridning från bästa till sämsta investmentbolaget över hur de presterat de senaste åren. Ratos, som är ett populärt svenskt investmentbolag, har t.ex. minskat med 33% de senaste 3 åren samtidigt som populära Bure Equity under samma tidsperiod ökat med 136%. Volatiliteten är generellt sätt inte lika hög bland indexfonder.

 1. Hög risk

Hänger ihop med föregående punkt. Ett investmentbolag kan ha investeringar i några få bolag vilket ökar risken jämfört med t.ex. en global indexfond som har innehav i 1500 olika bolag.

 1. Amerikanska investmentbolag överpresterar ej mot index på samma sätt

Svenska investmentbolag har presterat särskilt bra de senaste åren. Det ser inte likadant ut i USA. Det är alltså ingen som vet om svenska investmentbolag kommer fortsätta prestera bättre än index i Sverige. 

Bäst avkastning indexfonder eller investmentbolag

Svenska investmentbolag har piskat svenska börsindex de senaste åren. Inget snack om det. Många ställer sig därför frågan, ska man inte bara investera allt i investmentbolag istället? Riktigt så enkelt är det inte. Historisk avkastning är nämligen ingen garanti för framtida avkastning. 

Investmentbolags utveckling jämfört med OMXS 30 2015-2020

Historiskt sett så har många av investmentbolagens företag handlats med något som kallas substansrabatt. Grovt förenklat så kan man säga att man tidigare köpte 100 kr i företaget men fick ett värde för 110 kr. Man gjorde helt enkelt en bra affär och fick ett kvalitativt bolag till ett bra pris. Det är dock inte helt givet att investmentbolagen i framtiden kommer ha samma substansrabatter. I allt fler fall är det nämligen så att investmentbolag inte handlas med en rabatt utan snarare med en premie. Det betyder att man kan betala mer än 100 kr för att köpa samma hundralapp. 

Så med en premie i ett investmentbolag kan man alltså betala mer än vad bolagen är värda? Ja, det kan handla om att vi värdesätter kompetensen och ledningen i investmentbolaget och att vi därför är beredda att betala extra för det. Hur det kommer se ut i framtiden med rabatter och premier är svårt att säga. 

Indexet SIXRXFIIF är en sammanställning av de svenska investmentbolagen och kan därför jämföras med Stockholmsbörsens utveckling. 

Svenska investmentbolagen har presterat mycket bra och just av den här anledningen startades Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Korrelationen mellan Spiltans fond och indexet för investmentbolagen, SIXRXFIIF, är nästintill 100-procenting.

Om du vill ha alla svenska investmentbolag kan du alltså istället köpa Spiltan Aktiefond Investmentbolag, som har den låga avgiften om 0,28%. Fonden startade år 2011 och blev snabbt mycket populär då den på ett enkelt sätt hjälper sparare att få aktier i flera olika investmentbolag. Fonden viktar om innehavet efter hur stora investmentbolagen är. 

Målet med Spiltan Aktiefond Investmentbolag är att ge en bättre avkastning över tid än Stockholmsbörsen till en lägre kostnad än den genomsnittliga indexfonden. 

Spiltan Aktiefond Investmentbolags största innehav

Mitt val

En stor skillnad mellan att investera i investmentbolag och att investera i indexfonder är att med investmentbolag sätter du tilltro till det specifika investmentbolagets ledning och deras val och förvärv. Med en indexfond satsar du istället på att ett visst index, som t.ex. att ett Svenskt börsindex går upp över tid.

Jag har både indexfonder och investmentbolag i min portfölj. Jag äger inte investmentbolagen direkt utan köper fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag som ger mig innehav i flera olika investmentbolag. Ett smidigt sätt att äga flera olika investmentbolag till en låg avgift.


Artikel skapad: 05 augusti 2020
Senast uppdaterad: 26 juli 2021
Ekonom bosatt i Göteborg och grundare av Parapedia. Vill hjälpa människor ta bra beslut med sina pengar.

Läs mer
Indexfonder passar i de flesta placeringsportföljer. Med dem får du bra spridning av aktier till en låg avgift. Warren Buffet har sagt att de flesta småsparare bör spara i indexf…
Bloggande är den perfekta sidoinkomsten. Jag har tagit den här bloggen från 0 till över 10 000 läsare per månad på mindre än ett år.  Här ska jag förklara hur du kan tjäna pengar på att…
En globalfond är en bra bas i portföljen för sparande på lång sikt. De investerar i aktier på flera marknader världen över och ger dig bra riskspridning. I den här artikeln listar vi de fe…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.