Avanza Auto vs Lysa – bästa valet 2020

Avanza Auto och Lysa är två bra alternativ för sparande. Läs den här guiden för att välja den som passar dig bäst. Sammanfattning Avanza Auto vs Lysa Lysa har lägre avgifter och är min personliga preferens.Avanza Auto är ett smidigt sparande och ett mycket bra alternativ. Avanza AutoLysaAvgiftcirka 0,55 % / årcirka 0.30-0.41 % / årKapitalet placeras i6 specialfonder: Avanza Auto 1…

13 framgångsrika strategier på börsen

Att följa en tydlig strategi ökar din möjlighet att få god avkastning på börsen. Därför är det förvånande att få småsparare faktiskt har en tydlig strategi som de följer. När jag satte mig in i olika strategier på börsen hade jag svårt att få en översikt över vilka strategier som är vanligast. För att ge dig en översikt får du här 13 framgångsrika strategier på börsen. Olika strategier p…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.