Fondrobot eller indexfond: Vad är bäst för dig?

16 juni 2023

Fondrobotar gör det enkelt att spara i fonder och blir allt mer populära. Men vad är egentligen bäst mellan en fondrobot och indexfonder?

En fondrobot som Lysa är det bästa valet om du vill ha ett smidigt sparande där du själv inte behöver välja fonder. Indexfonder i en portfölj som du själv väljer ut är det bästa valet om du vill ha så låg avgift som möjligt.

Lysa är Sveriges största fondrobot och lockar mängder med nya kunder varje månad. Men är en fondrobot bättre än att själv välja ut indexfonder? Jag använder själv både Avanza och Lysa och har djupdykt i frågan.

I den här artikeln förekommer sponsrade länkar.

Vad är bäst mellan en fondrobot och en indexfond?

Först och främst. Om du väljer mellan Lysa, som är Sveriges mest populära fondrobot och indexfonder med låga avgifter, så är du på god väg till att sätta upp ett bra sparande för dig själv. Det är två riktigt bra alternativ och här kommer jag gå in på djupet för att hjälpa dig ta ett beslut kring vilket av dem du ska välja.

Jag använder Avanzas Globala indexfond, Avanza Global och jämför den med fondroboten Lysa. Anledningen till att jag använder Avanza Global är för att det är den mest ägda globala indexfonden bland Avanzas kunder 2020 och för att den har en låg avgift om 0,10 %. Anledningen till att jag väljer fondroboten Lysa är för att det är Sveriges mest använda fondrobot och även den fondrobot som har lägst avgift i Sverige.

Allt ditt sparande i en fondrobot vs allt ditt sparande i en indexfond är en enkel match i mina ögon.

Fondroboten vinner den matchen alla dagar i veckan då den sprider din investering mer och även lägger en del av ditt sparande i räntor vilket även det bidrar till att sprida risken ytterligare. Därför ska vi i den här artikeln kolla på fondrobot vs indexfonder blandat med viss del av pengarna i räntefonder eller på ett sparkonto. Det är en mer rättvis jämförelse.

Om du väljer en indexfond kombinerat med räntefonder får du en portfölj som kan likna det du rekommenderas av en Fondrobot. Skillnaden på en indexfond och en fondrobot är att en indexfond följer ett index av en marknad medans en fondrobot hjälper dig att investera i en rad olika aktier, fonder och räntor utifrån ditt mål med ditt sparande. En fondrobot kan alltså liknas vid en portfölj med flera olika indexfonder tillsammans med räntefonder.

Tid och intresse

Viktiga faktorer för att avgöra vad som är bäst mellan en fondrobot och indexfonder handlar om din tid och ditt intresse för fonder. Hur mycket tid är du beredd att lägga ner för att läsa på om olika indexfonder och räntefonder? Är du beredd att lägga ner tid för att balansera om din portfölj? Isåfall kan indexfonder vara ett bra val för dig. 

Den andra faktorn handlar om ditt intresse för fonder och sparande. Är du intresserad så har du bättre förutsättningar för att sätta dig in i de olika valen du behöver göra.  

Enkelt sammanfattat så är Lysa ett bra val om vill ha ett smidigt sparande utan att lägga någon tid på det. Att plocka ihop en egen portfölj med indexfonder och räntefonder kan vara ett bra val om du har tid och intresse att sätta dig in i dina val. Läs vårt omdöme om Lysa.

Faktum är att en stor del svenska sparare varken lägger mycket tid eller har ett stort intresse för aktier och fonder. Det tror jag är den huvudsakliga anledningen till att Lysa och andra fondrobotar blir alltmer populära.

Läs vårt omdöme om fondroboten Fundler.

Riskspridning

Du får en större riskspridning med Lysa än om du bara har en indexfond som Avanza Global. Avanza Global innehåller 1500 bolag samtidigt som Lysa investerar i över 6000 bolag. 

Med Lysa får du även en fördelning mellan aktier och räntor som hjälper dig att sprida din risk ytterligare, utifrån målen med ditt sparande. Om du vill fördela risk med en indexfond så behöver du antingen själv välja ut räntefonder att kombinera med eller spara en del av ditt kapital på ett sparkonto. 

Om du själv väljer ut flera olika indexfonder och räntefonder kan du få minst lika bra riskspridning på Avanza, som med Lysa.

Avgifter

Här är det fördel indexfond. En global indexfond som Avanza Global har lägre avgift än vad du får med Lysa, som är fondroboten med lägst avgift i Sverige.

Lysa har cirka 0,35 – 0,40 % i avgift beroende på investerat belopp samt fördelning mellan aktier och räntor.

Avanza Global har en avgift på 0,10 %. Kombinera t.ex. med ett sparkonto på Avanza som har 0,0 % avgift så har du en portfölj med en riktigt låg avgift. Om du vill lägga till en räntefond i portföljen så finns exempelvis AMF Räntefond Mix som har låga 0,11 % i avgift.

En egen portfölj med indexfonden Avanza Global tillsammans med ett sparkonto på Avanza har alltså 0,25 – 0,30 % lägre avgift än fondroboten Lysa.

0,25 % motsvarar 250 kr på ett år om du sparar 100,000 kr. På kort sikt har små skillnader i avgift sällan stor inverkan på dina investerade pengar men på lång sikt när ditt investerade kapital växer så kan även en liten skillnad i avgift innebära en stor skillnad i portföljen.

Tyvärr är det inte så enkelt att Avanza sopar banan med Lysa vad det gäller avgifter. Det finns fler aspekter vi behöver ta hänsyn till. Växlingsavgifter och intern beskattning i fonder spelar roll när det gäller hur mycket pengar som blir över.

Avanza Global har cirka 66 % av sina innehav i USA och eftersom att fonden beskattas genom Luxemburg beskattas den högre än Lysas amerikanska innehav som beskattas på Irland. Om man tar hänsyn till intern beskattning kan faktiskt Lysa bli lika billig som Avanza Global.

Vad som blir billigaste kan alltså avgöras av din fördelning mellan aktier och räntor (Lysa) samt din valda fördelning mellan indexfonder, sparkonto och/eller räntefonder (egen portfölj). Inte helt glasklart, jag vet. Men det är ändå viktiga aspekter att lyfta upp.

Vinnar matchen om lägst avgift tycker jag ändå att indexfonder gör med liten marginal.

Läs vår jämförelse mellan Lysa och Opti.

Tidshorisont

Hur länge ska du låta pengarna ligga innan du behöver använda dem?

Det finns en tumregel som säger att du ska ha lika stor andel i aktier som antal år du låter pengarna vara orörda. Om du alltså ska låta pengarna vara orörda i 10 år eller mer ska du enligt tumregeln ha 100 % i aktier och 0 % i räntor. Om du ska låta pengarna vara orörda i 8 år ska du ha 80 % i aktier och 20 % i räntor. Ja… du förstår.

Tumregeln bygger på statistik som säger att om sparhorisonten är minst 10 år finns en stor sannolikhet att få en positiv avkastning om man har 100 % aktier.

Om du ska låta pengarna ligga i över 10 år innan du rör dem kan man alltså argumentera för att du lika gärna kan ha flera olika indexfonder istället för att använda Lysa då pengarna ändå inte skall ombalanseras, vilket är en av funktionerna med en fondrobot.

Att välja indexfonder

Om du väljer indexfond istället för en fondrobot får du själv välja ut vilka fonder du ska investera i. Välj indexfonder med låg avgift då avgifter har stor inverkan på dina investeringar över tid.

Avanza Global (0,10 % avgift), Länsförsäkringar Global Indexnära (0,22 %) och DNB Global Indeks (0,23 % avgift) är de mest populära globala indexfonder i Sverige. 

Globala indexfonder har en tyngd mot USA där de ofta har cirka 65 % av sina innehav. För att sprida risk i din portfölj kan du välja till indexfonder från Sverige, Asien och tillväxtmarknader. 

Ombalansering

Om du ska följa tumregeln om att ha lika stor andel i aktier som antal år du låter pengarna vara orörda behöver du balansera om din portfölj då och då. Om du t.ex. ska använda pengarna om 8 år så säger tumregeln att du ska ha 80 % i aktier och 20 % i räntor. Den här fördelningen sköter Lysa åt dig, det är det som kallas ombalansering. Det är en av fördelarna med en fondrobot.

Det är dock inte särskilt svårt att själv sköta sin ombalansering på Avanza. Du kan i princip göra en grov ombalansering en gång per år. Om du vill vara mer exakt än så, så kan den utföras månadsvis. Många tycker det är skönt att slippa tänka på ombalanseringar och då är Lysa ett bra alternativ.

Bäst avkastning: fondrobot vs indexfond?

Det är omöjligt att säga vad som ger bäst avkastning mellan en fondrobot och en indexfond. Hög avkastning hör ihop med hög risk. Desto högre risk desto högre förväntad avkastning. Väljer du en global indexfond som Avanza Global så har den snarlik risk jämfört med Lysa med en fördelning på 100 % aktier.

Genomsnittliga avkastningen på Stockholmsbörsen har varit cirka 7-8 procent per år historiskt. För att ge en grov hint om avkastningen så kan man säga att en avkastning på 8 % per år är bra avkastning för både en global indexfond och en fondrobot som Lysa med stark vikt mot aktier, över tid.

Svårt att välja fondrobot? Läs om Opti vs Lysa och Fundler vs Lysa.

Sammanfatting

  • Välj Lysa om du vill ha ett bra automatiserat sparande som du inte behöver lägga någon tid på
  • Välj Avanza om du vill ha lägst avgift och vill välja dina indexfonder själv


Artikel skapad: 15 augusti 2020
Senast uppdaterad: 16 juni 2023
Ekonom bosatt i Göteborg och grundare av Parapedia. Vill hjälpa människor ta bra beslut med sina pengar.

Läs mer
Indexfonder passar i de flesta placeringsportföljer. Med dem får du bra spridning av aktier till en låg avgift. Warren Buffet har sagt att de flesta småsparare bör spara i indexf…
Bloggande är den perfekta sidoinkomsten. Jag har tagit den här bloggen från 0 till över 10 000 läsare per månad på mindre än ett år.  Här ska jag förklara hur du kan tjäna pengar på att…
En globalfond är en bra bas i portföljen för sparande på lång sikt. De investerar i aktier på flera marknader världen över och ger dig bra riskspridning. I den här artikeln listar vi de fe…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.