Lysa eller globalfond – Bästa valet 2023

13 juli 2023
wp-content/uploads/2020/08/lysa-globalfond.png

Vill du spara på ett smidigt sätt med låg avgift? Då är både Lysa och en globalfond bra val. Men vilken ska du välja? Vi djupdyker i de två alternativen för att ge dig svaret. 

En globalfond med låg avgift är det bästa valet om du sparar på lång sikt. Om du vill ha hjälp med att välja fördelning mellan aktier och räntor och ombalansering så är Lysa (annonslänk) det bättre valet.

Många söker ett smidigt sparande som ger hög avkastning och är enkelt att komma igång med. Både Lysa och en globalfond löser den uppgiften men det finns skillnader som du behöver ha koll på.

Sponsrade länkar förekommer.

Så fungerar Lysa

Lysa (annonslänk) gör det enkelt att spara i aktier och fonder. Du får ett förslag på aktier och räntor att investera i efter att du svarat på grundläggande frågor. Du kan vara igång på 5 minuter. Lysa sprider din investering i flera olika aktier och räntor vilket är bra för din riskspridning. Aktivera automatiska överföringar varje månad och du har ett smidigt sparande uppsatt.

En viktig aspekt i ditt sparande är hur stor andel aktier och räntor du har. En tumregel är att ha 10% aktier för varje år du har kvar tills du ska använda pengarna. Om du t.ex. har 5 år kvar till du ska använda pengarna så bör du enligt tumregeln ha 50 % i aktier och 50 % i räntor. Lysa balanserar automatiskt den fördelningen mellan aktier och räntor.

Läs vårt omdöme om Lysa.
Läs vår jämförelse SAVR vs Lysa.

Så fungerar en globalfond

En globalfond innehåller aktier från flera olika länder. Vi förespråkar en globalfond med låg avgift då fonder med lägst avgift enligt flera forskningsstudier ger dig högst potentiell avkastning. 

Avanza Global har lägst avgift med sina 0,10%. En annan populär globalfond i Sverige är Länsförsäkringar Global Indexnära som har 0,22% i avgift.

Avanza Global speglar över 1500 värdepapper på flera olika marknader vilket ger dig en bra riskspridning. Majoriteten av aktierna finns i USA, Kanada, Europa och Asien. Avanza Global har klart störst innehav i Amerikanska bolag, drygt 60%. Grovt sagt så kan man säga att det går bra för en globalfond som Avanza Global om det går bra för världsekonomin, eller de globala bolagen om man så vill.

Med Avanza Global får du alltså en bra spridning på aktier i olika länder till en låg avgift.

Vad är enklast

De flesta som ställer sig frågan om de ska välja Lysa eller en globalfond är ute efter ett enkelt sparande. 

Fördelen med Lysa är att du inte behöver göra något aktivt val om vilka fonder du vill investera i. Du behöver bara svara på frågorna i början sen väljer Lysa åt dig. Du får även ett förslag på fördelning mellan aktier och räntor och behöver inte tänka på att balansera om din portfölj.

Om du istället vill månadsspara i Avanza Global, den globalfond vi tycker är bäst pga lägst avgift, så kan du göra det enkelt för dig och sätta upp automatiska överföringar till fonden på Avanza. Du får ett bra månadssparande med bra riskspridning till låg avgift.

Du kan vara igång med såväl Lysa som ett månadssparande i Avanza Global på 5 minuter.

Riskspridning

Lysa ger dig bättre riskspridning än en globalfond om du har med räntor i din portfölj. I Lysa investeras dina pengar i underliggade fonderna Lysa aktier och Lysa räntor. En viss del räntor i din portfölj hjälper dig att sprida risk. Pengar som du ska använda på kort sikt, som t.ex. 1 år vill du förmodligen inte ha i aktier utan i räntor. Risken är annars att börsen kraftigt går ner på kort sikt och att pengarna du ska ta ut om 1 år inte är värda alls lika mycket. På lång sikt, över 10 år, vill du förmodligen ha alla dina pengar i aktier eftersom att det ger dig störst möjlighet till hög avkastning. 

Såhär ser fördelningen och riskspridningen ut i Lysa aktier:

 • 58 % Global index
 • 17 % Svenskt index
 • 12 % Index för tillväxtmarknader 
 • 10 % Globala småbolag
 • 3 % Svenska småbolag

Såhär ser fördelningen och riskspridningen ut i Avanza Global:

 • USA 64,93%
 • Japan 8,18%
 • Storbritannien 5,00%
 • Schweiz 3,52%
 • Kanada 3,24%
 • Frankrike 3,05%
 • Tyskland 2,70%
 • Australien 2,04%
 • Nederländerna 1,30%
 • Hongkong 0,94%

Med Lysa får du alltså en högre andel svenska bolag och med Avanza Global får du alltså en högre andel amerikanska bolag. Innebär det inte väldigt hög risk att ha så stor exponering mot USA frågar sig många. Det kan det göra på ett sätt, men samtidigt så ska man veta att de amerikanska storbolagen ofta sitter i samma båt som världsekonomin och att de gör affärer i många olika länder. Även dippar i Asien kan ge stor effekt på hur det går för Amerikanska bolag. Jag tycker därför inte att du ska vara särskilt orolig för riskspridningen om du bara har Avanza Global. Om du ändå vill sprida risken kan du lägga till en fond för svenska bolag, en för asien och en för tillväxtmarknad. På så sätt får du större riskspridning i portföljen. 

Om du vill sprida risk genom att ha räntor i din portfölj rekommenderar jag att ha Avanza Global tillsammans med ett sparkonto där du får ränta. Räntefonder ger låg avkastning just nu och därför tycker jag lika gärna man kan ha den delen av sin portfölj man vill spara säkert på ett sparkonto med insättningsgaranti.

Sammanfattningsvis så kan man säga att både Lysa och en globalfond som Avanza Global är bra på att sprida din risk.

Avgifter

Avanza Global är Sveriges billigaste globalfond med sina 0,10%. 

Lysas (annonslänk) avgift är 0.30 – 0.41 % beroende på hur mycket du sparar och hur din fördelning mellan aktier och räntor är. Desto mer du sparar och desto högre andel räntor du har, desto lägre avgift. Det är den fondrobot i Sverige som har absolut lägsta avgifter vilket de ska ha beröm för.

Med en fördelning om 80% aktier och 20% räntor och 10,000 kr i startkapital får du avgiften 0,391% hos Lysa.

Hur stor skillnad blir det egentligen på 0,10% och 0,391% i avgift? På kort sikt är skillnaden mycket liten. Men på lång sikt har även små skillnader i avgifter stor inverkan på din portfölj.

Om du exempelvis investerar 300,000 kr och låter dem vara i 30 år och får 8% i avkastning per år så ger dig en globalfond med 0,10% avgift, allt annat lika, 245,000 kr mer i din portfölj.

Tidshorisont

På hur lång sikt du sparar avgör hur du bör fördela ditt sparande mellan aktier och räntor. Sparande på lång sikt innebär att du bör ha större andel i aktier.

Hur länge ska du låta dina pengar vara innan du rör dom? Om det är ett långsiktigt sparande som exempelvis ska gå till pensionen och du inte ska röra pengarna på över 10+ år så kan du faktiskt lika gärna ha en globalfond som Avanza Global. I det fallet vill du förmodligen ha 100% aktier. 

Om du ska använda delar av pengarna om t.ex. 5 år så kan det vara smidigt att använda Lysa som hjälper dig med ombalansering mellan aktier och räntor. På Lysa kan du även sätta upp flera olika sparanden för olika ändamål, t.ex. en portfölj för pensionen och en separat portfölj för husköp.

Om du vill sköta fördelningen mellan aktier och räntor själv men hellre vill ha Avanza Globalfond så kan du faktiskt ha Avanza Global och delen som du vill ha på räntor på ett sparkonto. Det liknar den portfölj som Lysa kommer ge dig med en fördelning på aktier och räntor fast du har då istället din investering i globalfonden och resten på ett sparkonto. En del för ditt långsiktiga sparande och en del för ditt sparande på kort sikt.

Bästa globalfonden

Så vilken är den bästa globalfonden? Vi förespråkar Avanza Global eftersom att den har lägst avgift med sina 0,10%. Forskning pekar på att indexfonder med låg avgift vinner över tid.

Många gör misstaget att kolla på historisk avkastning när de väljer globalfond men faktum är att historisk avkastning inte har någon korrelation med framtida avkastning. Bara för att en fond gått bra betyder det alltså inte att den kommer fortsätta gå bra. Det här kan vara lite lurigt att förstå men det är mycket viktigt. Tyvärr använder många rådgivare historisk avkastning som en faktor när de rekommenderar fonder till dig. Det kanske ger din rådgivare och den banken mer pengar men det ger inte dig chansen till högre avkastning.

Andra förespråkar aktivt förvaltade fonder, alltså fonder där förvaltare aktivt väljer innehav. Problemet med aktivt förvaltade fonder är att de inte presterar bättre än indexfonder som t.ex. Avanza Global i snitt över lång tid.

Såhär säger t.ex. fondbolagens egna förening i Sverige:

“Argumenten för indexförvaltning bygger till stor del på forskning som visar att aktiva förvaltare, i genomsnitt och på lång sikt, inte kan prestera bättre än marknaden (index).”

Välj en billig globalfond. Avanza Global med sina 0,10% är ett mycket bra val såväl som Länsförsäkringar Global Indexnära med sina 0,22% i avgift.

Ombalansering

Om du ska ha hälften av dina pengar om 5 år så säger tumregeln att du ska ha fördelningen 50% aktier och 50% räntor. Lysa hjälper dig att göra den fördelningen. När du registerar dig på tjänsten och svarar på frågor om målen med ditt sparande får du ett förslag på fördelning och Lysa balanserar sedan automatiskt om din portfölj. Det här kan låta svårare än det faktiskt är.

Om du vill göra motsvarande med Avanza Global så kan du använda dig av Avanza Global tillsammans med ett sparkonto. En gång varje år balanserar du sedan om så att du t.ex. när du har 5 år kvar tills du vill använda pengarna har 50% i aktier och 50% på sparkontot. 

Fondrobotar som Lysa kan ibland prata om ombalansering som att det är något oerhört komplicerat. Det är det inte. 

Bäst avkastning Lysa eller globalfond

Så vad kommer ge dig bäst avkastning mellan Lysa eller en globalfond? En globalfond som Avanza Global har lägre avgift med sina 0,10% jämfört med Lysa som har 0.30 – 0.41 % i avgift. Det talar för att Avanza Global kan ge dig bättre avkastning över tid men vad som sker i praktiken går inte att säga. 

Det vi vet är att Lysa har större exponering mot Svenska bolag medans Avanza Global har större exponering mot Amerikanska bolag. Givet det kan man alltså anta att Avanza Global kommer gå bättre om det går bra för amerikanska bolag samtidigt som det går sämre för svenska bolag, och tvärtom. Det här är mycket svårt att sia om och stora nyttan med att välja en globalfond som Avanza Global eller Lysa är att man inte ska behöva spekulera om enskilda marknader. Det kan dock vara värt att tänka på att de olika valen har olika tung exponering mot särskilda länder.

Svenska börsen har historiskt avkastat 7-8% per år. Om din Lysa-portfölj med 100% aktier eller din globalfond ger dig den avkastningen över tid så ska du vara nöjd. Du måste dock tänka på att enskild avkastning för ett år kan variera stort. Börsen kan t.ex. gå ner -30% för att nästa år stiga med 20%. 

Det viktiga är att du kollar på avkastningen över tid och här ger jag både Avanza Global och Lysa goda chanser till hög avkastning.

Läs mer om Lysas historiska avkastning.

Vilken ska du välja?

Både Lysa (annonslänk) och en billig globalfond som Avanza Global är riktigt bra val för ditt sparande. Om du vill ha lägst avgift så ska du välja Avanza Global. Om du vill ha hjälp att balansera din portfölj mellan aktier och räntor så ska du välja Lysa. 


Artikel skapad: 15 augusti 2020
Senast uppdaterad: 13 juli 2023
Ekonom bosatt i Göteborg och grundare av Parapedia. Vill hjälpa människor ta bra beslut med sina pengar.

Läs mer
Indexfonder passar i de flesta placeringsportföljer. Med dem får du bra spridning av aktier till en låg avgift. Warren Buffet har sagt att de flesta småsparare bör spara i indexf…
Bloggande är den perfekta sidoinkomsten. Jag har tagit den här bloggen från 0 till över 10 000 läsare per månad på mindre än ett år.  Här ska jag förklara hur du kan tjäna pengar på att…
En globalfond är en bra bas i portföljen för sparande på lång sikt. De investerar i aktier på flera marknader världen över och ger dig bra riskspridning. I den här artikeln listar vi de fe…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.