Vilken är bästa sparformen till barn?

wp-content/uploads/2020/10/family-values.png

Välja bästa sparformen

4 av 5 svenskar sparar till sina barn. Majoriteten börjar spara redan under barnets första år. I genomsnitt sparar vi 574 kr per månad enligt SEB:s rapport barnspar. Valet av sparform är det viktigaste valet du gör när det kommer till barnspar. Sparkonto, fonder och aktier är de vanligaste sparformerna.

Fonder är oftast den bästa sparformen till barn. Det ger dig bra riskspridning och god möjlighet till hög avkastning över tid. 

Här ska vi på ett enkelt sätt förklara det viktigaste du behöver veta innan du väljer sparform.

Bästa sparformen till barn

I de flesta fallen är aktiefonder den bästa sparformen för barn. Med aktiefonder får du en bred riskspridning och stor möjlighet till hög avkastning över tid. Av fonder, aktier och sparkonto är oftast sparkonto det sämsta valet av sparform pga den låga avkastningen.

FördelNackdelPassar
FonderBra riskspridning. Möjlighet till hög avkastning.Svänger kraftigt år för år.De allra flesta.
AktierMöjlighet till hög avkastning.Svänger kraftigt år för år. Kräver att du är insatt.Dig som är mycket insatt och själv vill välja aktier.
SparkontoDu vet vilken ränta du får. Låg risk.Mycket låg avkastning. Risk att pengarna blir mindre värda pga inflation.Sparande på kort sikt, 1-3 år.

Kom igång med ditt barnspar på Avanza.

I SEBs rapport för barnspar framgår att 59% av svenskarna sparar pengar på ett sparkonto. Nuvarande låga räntor tillsammans med det faktum att barnsparande ofta sker på lång sikt gör det till en onödigt defensiv strategi. Vi ska visa varför så är fallet med ett enkelt räkneexempel nedan.

Om du varje månad sparar 500 kronor per månad i aktiefonder som ger en genomsnittlig avkastning om 8% per år så får ditt barn 225 191 kronor efter 18 år.

Om du varje månad istället sparar 500 kronor på ett sparkonto med 1,20% så får ditt barn 114 268 kronor efter 18 år.

Ditt barn har i räkneexemplet ovan förlorat över 100 000 kr för att du valt en alltför defensiv strategi. 

Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig avkastning om cirka 8% de senaste 20 åren. Ändå väljer över hälften av de som sparar till sina barn sparformen sparkonto. Hur kommer det sig och varför är aktiefonder ofta en bättre sparform för barn?

Fonder

Rekommenderas för: Barnsparande på lång sikt.

Tidshorisonten för barnspar är ofta lång. Aktiefonder är därför ofta en mycket bra sparform till barn. Du sprider dina risker, det finns ett stort utbud av fonder att välja bland och du får stor möjlighet till hög avkastning över tid.

När du väljer fonder som sparform får du en automatisk riskspridning. Väljer du en global aktiefond som t.ex. Länsförsäkringar Global Indexnära så får du riskspridning i över 1600 olika bolag. Det gör ditt barnspar mindre sårbart för nedgångar i enskilda bolag, som blir fallet om du själv väljer ut ett fåtal aktier att spara i.

Att spara i fonder innebär att du tar en högre risk än vad du gör när du sparar på ett sparkonto, det har man tjänat på historiskt. Fonder kan ge bra avkastning, men de kan även minska i värde.

Tidshorisonten är många gånger avgörande för vilken typ av fond du ska välja. För sparande på lång sikt är det ofta motiverat att ta en högre risk. Av den anledningen lämpar sig sparande i aktiefonder ofta bra för barnspar. 

Tre globala indexfonder som brukar rekommenderas för barnspar

Aktier

Rekommenderas för: Dig som är mycket insatt i aktiemarknaden och själv vill välja aktier till ditt barn.

När du sparar i fonder får du innehav i flera olika bolag i en enda fond. Med en aktiefond får du som minst innehav i 16 olika bolag. Om du istället väljer att spara i aktier måste du själv välja ut varje enskilt bolag. Om du ska spara i aktier till dina barn behöver du hålla dig uppdaterad och vara aktiv i dina val av aktier. 

Sparkonto

Passar bäst: Kan vara en bra sparform när det bara är 1-3 år kvar till barnet ska få pengarna. Rekommenderas inte för barnsparande på lång sikt.

Ett sparkonto är ett konto där du sätter in pengar för att summan ska växa med hjälp av räntan. När du sätter in dina pengar på ett sparkonto så kan man säg att du lånar ut dina pengar till banken. Du kan antingen välja fasträntekonto eller sparkonto utan bindningstid med rörlig ränta. Oavsett vilket sparkonto du väljer så måste du betala skatt på räntan. Skatten är på 30%. 

Med nuvarande låga räntor, det faktum att du betalar skatt på räntan samt att sparande till barn ofta sker på lång sikt gör att sparkonto ofta är en dålig sparform till ditt barn.

Trots usla villkor så fortsätter många svenskar att välja sparkonton som sparform till sina barn. En stark anledning är att det ofta upplevs som tryggt att spara pengar på ett sparkonto och att föräldrar inte vill ta risk med sina barns pengar. Den här upplevda tryggheten måste ställas mot tidshorisonten. En uppenbar risk med att välja sparkonto som sparform är att inflationen tillsammans med skatten äter upp avkastningen. Med nuvarande låga räntor är risken stor att dina pengar faktiskt är mindre värda den dagen barnet fyller 18 år. Ställ det mot ett sparande i aktiefonder där du har mycket högre chans till hög avkastning över långa tidsperioder.

Räntorna på sparkonton med insättningsgaranti är ofta mellan 0% till 2% beroende på bank och om du binder räntan.

I vems namn ska man spara 

Ett viktigt beslut handlar om att välja om du ska spara i ditt egna eller i barnets namn.

Spara i ditt namn

Sparar du i ditt eget namn så behåller du kontrollen över pengarna och avgör själv när barnet får ta del av pengarna. Om du sparar i ditt egna namn så är det bra att komplettera med ett testamente. Det försäkrar dig om att pengarna på kontot går till den du sparar till om du avlider. 

Spara i barnets namn

Det går att spara direkt i barnets namn och de flesta bankerna brukar då kräva underskrifter från båda föräldrarna. Bankerna har olika rutiner för hur man öppnar konto till barn. Kontakta den bank du vill spara i och fråga vad som gäller där. I vissa fall kan man öppna ett konto i barnets namn via internetbanken.

Vem disponerar över barnets konto

Det vanligaste när det finns två föräldrar är att man disponerar kontot gemensamt. Man kan även välja att kunna disponera kontot var och en för sig. Som förälder får du bestämma hur ditt barns tillgångar ska användas. Pengarna får enbart användas för sådant som går till barnet som t.ex. utbildning eller nödvändiga ting.

Sparande till barn är gåvor

När du sparar i barnets namn så är det en gåva till barnet. När banken tar emot pengarna så blir barnet ägare. Givare kan då inte disponera pengarna. Fram till barnet fyller 18 år förvaltas dock pengarna av föräldrarna då de är förmyndare. Barnet får själv tillgång till pengarna när han eller hon fyller 18 år.

Typ av konton

Om du väljer att spara i fonder eller aktier så måste du välja vilken typ av konto de ska ligga på. Val av konto avgör hur tillgångarna beskattas, antingen löpande genom schablonskatt eller när du säljer – kapitalvinstskatt.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring är det populäraste valet om du sparar i fonder eller aktier till ditt barn. Med en kapitalförsäkring kan du styra hur och när utbetalningarna ska ske. Du kan bestämma vid vilken ålder barnet ska få ut pengarna. Alla 18-åringar kan inte hantera en stor summa pengar, då är en kapitalförsäkring med utbetalningar över tid en god idé. Du kan t.ex. välja att utbetalningar ska se när barnet är 18, 20 och 25 år gammalt. 

Om du har kapitalförsäkring i ditt eget namn så kan du sätta barnet som förmånstagare. Det försäkrar dig om att barnet får pengarna om du skulle avlida innan utbetalningarna börjat. 

Med en kapitalförsäkring betalar du en försäkringspremie. Vissa bolag tar även ut förvaltningsavgifter.

ISK

På ett ISK-konto kan du t.ex. spara i fonder till barnet. Nackdelen är att du inte kan bestämma utbetalningstid eller ställa andra villkor. 

Fondkonto

Ett fondkonto samlar dina fonder. Om du säljer fonder med vinst betalar du kapitalvinstskatt på vinsten.

Har du pengarna på annan bank och vill flytta ditt sparande till Avanza?
Flytta från SEB till Avanza
Flytta från Nordea till Avanza
Flytta från Swedbank till Avanza

Så mycket behöver du spara

De vanligaste syftena med barnspar är bostadsköp (46%) följt av körkort (38%). Hur mycket man behöver spara varje månad beror på hur mycket man vill att barnet ska få. Nedan följer tre exempel.

Ge ditt barn 150 000 kr när han eller hon fyller 18 år

  • Spara 310 kronor i månaden

Ge ditt barn 250 000 kr när han eller hon fyller 18 år

  • Spara 515 kronor i månaden

Ge ditt barn 400 000 kr när han eller hon fyller 18 år

  • Spara 825 kronor i månaden

Uträkningen baseras på att du börjar spara i aktiefonder barnets första år och att du uppnår en genomsnittlig årlig avkastning om 8%. Det är cirka den avkastning Stockholmsbörsen gett i snitt per år de senaste 20 åren. 

Hur kommer man igång med barnspar

Det enklaste sättet att komma igång med sitt barnspar är att öppna ett konto hos Avanza i sitt egna namn, välja kapitalförsäkring och sätta upp ett månadsspar i en global aktiefond som t.ex. Länsförsäkringar Global Indexnära. 

  1. Öppna ett konto i ditt namn hos Avanza
  2. Välj kapitalförsäkring 
  3. Välj ditt barn som förmånstagare 
  4. Välj fond eller fonder att investera i
  5. Sätt upp ett automatiskt månadssparande

Artikel skapad: 24 oktober 2020
Senast uppdaterad: 29 december 2020
Ekonom bosatt i Göteborg och grundare av Parapedia. Vill hjälpa människor ta bra beslut med sina pengar.

Läs mer
Indexfonder passar i de flesta placeringsportföljer. Med dem får du bra spridning av aktier till en låg avgift. Warren Buffet har sagt att de flesta småsparare bör spara i indexf…
Bloggande är den perfekta sidoinkomsten. Jag har tagit den här bloggen från 0 till över 10 000 läsare per månad på mindre än ett år.  Här ska jag förklara hur du kan tjäna pengar på att…
En globalfond är en bra bas i portföljen för sparande på lång sikt. De investerar i aktier på flera marknader världen över och ger dig bra riskspridning. I den här artikeln listar vi de fe…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.