Avanza Zero vs SEB Sverige indexfond – Bästa valet

16 juni 2023
wp-content/uploads/2020/08/Medi-3.png

Avanza Zero och SEB Sverige indexfond är två starkt lysande stjärnor på den svenska fondhimlen. Men vilken är bäst och vad ska man tänka på när man väljer?

SEB Sverige indexfond är i mina ögon den bästa svenska indexfonden. Fonden har bredare exponering än Avanza Zero och innehåller både stora och små bolag. SEB Sverige indexfond ger dig innehav i 340 bolag medan Avanza Zero bara ger dig innehav i 30 bolag. 

Här ska jag förklara skillnaderna mellan Avanza Zero och SEB Sverige Indexfond så att du kan göra ett bra val.

I den här artikeln förekommer sponsrade länkar.

SEB Sverige IndexfondAvanza Zero
IndexSIXRX-indexetSIX30RX
Antal bolag34030
Avgift0,26%0,00%
Kan köpasAvanza, Nordnet mflAvanza
Mitt valX

Innehav

SEB Sverige Indexfond följer SIXRX-indexet som en av få Svenska fonder. SIX Return Index (SIXRX) visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Fonden ger dig aktier i 340 svenska bolag, stora såväl som små. Med fonden får du innehav i stora svenska bolag som Atlas Copco, Investor, Ericsson, Volvo och H&M. De största branscherna är industri, finans och teknik.

SEB Sverige indexfond

SEB Sverige Indexfond innehav

Avanza Zero är smalare än SEB Sverige Indexfond då den bara innehåller aktier i 30 bolag. Fonden innehåller de 30 värdemässigt mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Indexet som fonden följer heter SIX30RX. Även här får du innehav i de stora bolagen som Atlas Copco, Investor, Ericsson, Volvo och H&M. Den stora skillnaden mot SEB Sverige Indexfond är att du bara får innehav i 30 bolag, istället för 340. Du får alltså större innehav i varje bolag med Avanza Zero.

Avanza Zero

Avanza Zero innehav

Avgift

SEB Sverige Indexfond är en av Sveriges billigaste indexfonder med 0,26% i avgift. Avanza Zero är Sveriges billigaste indexfond med 0,00% i avgift. Fonden lanserades 2006 och har hjälpt Avanza att locka mängder med kunder till sig. Nätbanken går minus på fonden i sig men ser det som en marknadsföringsåtgärd för att få in nya kunder. Det är anledningen till att fonden är avgiftsfri. 

En skillnad på 0,26% i avgift kan tyckas oviktigt och för små belopp på kort tid så gör det mycket liten skillnad. Däremot så gör små skillnader i avgifter stor skillnad över tid.

Som exempel så får du 23 648 kr mer om du sätter in 100,000 kr, får 8% avkastning och låter pengarna vara i 20 år med Avanza Zero jämfört med SEB Sverige Indexfond, allt annat lika. Obs, nu har inte fonderna samma innehav så allt annat är inte lika, jag vill enbart visa på att skillnaderna i avgift spelar roll över tid.

SEB Sverigeindexfond vs Avanza Zero – Avgifter

Avkastning

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Bara för att en fond gått bra historiskt betyder det alltså inte att den kommer gå bra även i framtiden. 

Historisk avkastning – SEB Sverige Indexfond vs Avanza Zero

Avanza Zero lanserades år 2006 och SEB Sverige Indexfond lanserades 2008. SEB:s fond har presterat bättre sedan lansering, trots att Avanza Zero har lägre avgift. Det beror på att innehaven i fonderna ser olika ut. SEB:s fond innehåller fler bolag och har även innehav i småbolag, något som Avanza Zero saknar. Det har generellt sett gått bra för svenska småbolag på börsen de senaste åren och det bidrar till SEB Sverige Indexfonds utveckling.

Vilken av fonderna som ger bäst avkastning i framtiden är svårt att sia om. Många av innehaven i fonderna är lika så det är rimligt att anta att avkastningen fonderna mellan kommer vara relativt lik. SEB:s fond innehåller fler småbolag så om det fortsätter att gå bra för dem så finns möjligheten att fonden även i fortsättningen ger bättre avkastning än Avanza Zero. Det som talar för att Avanza Zero skulle kunna ge bättre avkastning i framtiden är att den är avgiftsfri. Skulle alla bolagen i både fonderna prestera exakt likadant så vinner Avanza Zero eftersom att avgifterna räknas in i avkastningen.

Risk

Fonder har olika risknivåer beroende på vad de investerar i. Högre risk ger oftast större chans till högre avkastning men har också större risk att gå ner i värde. EU har tagit fram en gemensam standard för att kunna jämföra mellan olika fonder i olika länder. Riskmåttet kallas för SRRI-risk och bestäms av fondens svängningar de senaste fem åren. Fondens risknivå kan därför ändras över tid.

SEB Sverige Indexfond har hög risk på SRRI-skalan,6 av 7. Hög risk innebär att du bör spara i fonden på lång sikt, minst fem år. 

Även Avanza Zero har hög risk på SRRI-skalan,6 av 7. 

I en jämförelse mellan de två fonderna har Avanza Zero högre risk då fonden endast innehåller aktier i 30 bolag jämfört med SEB:s 360. Det är en smalare exponering och Avanza Zero blir mer drabbad om några få bolag i fonden går dåligt. Så även om båda fonderna följer svenska index så skulle jag bedöma Avanza Zero som lite mer riskfylld pga den smala exponeringen.

Hållbarhet

SEB Sverige Indexfond tar hänsyn till hållbarhetsaspekter. Morningstar, som är världens största oberoende institut för rating av fonder, har tagit fram ett hållbarhetsvärde från 0-100 där 0 är mest hållbart. SEB:s fond får 21,18 i hållbarhet. Hållbarhetsvärdet baseras på miljöarbete, socialt ansvar och bolagsstyrning i bolagen fonden har innehav i.

Avanza Zero får i Morningstars rating 20,90. Fonderna är alltså mycket lika i Morningstars rating gällande hållbarhet. Det innebär helt enkelt att Morningstar bedömer innehaven i Avanza Zero som något mer hållbara än innehaven i SEB Sverige Indexfond. Skillnaden är så pass liten att det snabbt kan skifta beroende på hur innehaven i fonderna utvecklas.

Alternativ

SEB Sverige Indexfond och Avanza Zero är två mycket populära svenska indexfonder. Men finns de andra som är värda att utvärdera? 

En annan populär indexfond är Länsförsäkringar Sverige Indexnära med 0,22% i avgift. Fonden följer OMX Stockholm Benchmark Cap. Den är framförallt smidig om du har Länsförsäkringar och vill ha allt ditt sparande på samma ställe. 

Nordnets motsvarighet till Avanza Zero heter Nordnet Indexfond Sverige och investerar i de 70 mest värdemässigt omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Bra val om du är kund hos Nordnet och inte vill byta till Avanza.

Hur mycket ska man spara i en svensk indexfond?

Sparandet i indexfonder ökar kraftigt varje år. Varje år väljer mängder med svenskar bort aktiv förvaltning till förmån för indexfonder. Men hur stor del av sitt sparande ska man egentligen ha i svenska indexfonder? 

Vissa ekonomer förespråkar att ha max 20% av sin portfölj i svenska bolag. Anledningen är att många svenska småsparare redan är exponerade mot den svenska marknaden om man äger en bostad och jobbar i Sverige. Skulle landet drabbas av en kris och du bara har svenska aktier så har du alla ägg i samma korg. Bättre då att tillsammans med en svensk indexfond även äga en globalfond, en tillväxtfond och en global småbolagsfond t.ex. 

Andra förespråkare för svenska indexfonder menar på att du kan ha mer än 20% av ditt innehav i svenska bolag då många av de svenska bolagen ändå säljer internationellt och hänger ihop med världsekonomin. 

Jag själv använder mig dock av måttstocken och har absolut max 20% av min portfölj i svenska bolag.

Vart kan man köpa fonderna

SEB Sverige indexfond kan köpas hos både Avanza och Nordnet och på andra banker. Avanza Zero går bara att köpa hos Avanza.

Mitt val

Jag väljer SEB Sverige indexfond i min portfölj då jag tycker att det är den bästa svenska indexfonden på marknaden. Fonden har bred exponering mot svenska bolag och en låg avgift.


Artikel skapad: 01 augusti 2020
Senast uppdaterad: 16 juni 2023
Ekonom bosatt i Göteborg och grundare av Parapedia. Vill hjälpa människor ta bra beslut med sina pengar.

Läs mer
Indexfonder passar i de flesta placeringsportföljer. Med dem får du bra spridning av aktier till en låg avgift. Warren Buffet har sagt att de flesta småsparare bör spara i indexf…
Bloggande är den perfekta sidoinkomsten. Jag har tagit den här bloggen från 0 till över 10 000 läsare per månad på mindre än ett år.  Här ska jag förklara hur du kan tjäna pengar på att…
En globalfond är en bra bas i portföljen för sparande på lång sikt. De investerar i aktier på flera marknader världen över och ger dig bra riskspridning. I den här artikeln listar vi de fe…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.