13 framgångsrika strategier på börsen

16 september 2021
wp-content/uploads/2020/08/austin-distel-nGc5RT2HmF0-unsplash-scaled.jpg

Att följa en tydlig strategi ökar din möjlighet att få god avkastning på börsen. Därför är det förvånande att få småsparare faktiskt har en tydlig strategi som de följer.

När jag satte mig in i olika strategier på börsen hade jag svårt att få en översikt över vilka strategier som är vanligast. För att ge dig en översikt får du här 13 framgångsrika strategier på börsen.

Olika strategier passar för olika investerare i olika lägen. Här finns strategier för den aggressiva såväl som för den försiktiga investeraren.

Guide från Parapedia: Sätt ditt sparande på autopilot

Strategier på börsen

IndexfonderInvestmentbolagUtdelningsaktierVärdebolagSmåbolag
HurKöp indexfonderKöp aktier eller fonder med InvestmentbolagHitta och köp aktier med hög utdelningHitta och köp lågt värderade bolagKöp aktier i småbolag
TidskrävandeLågLågHögHögMedel
VarförStabil avkastning och bra riskspridningSvenska investmentbolag har presterat bättre än indexStabil avkastning tack vare utdelningSlå marknaden genom felvärderade bolagPresterat bättre än stora bolag

1. Indexfonder

Hur du följer strategin: Köp indexfonder till låg avgift.
Vem den passar för: För nybörjare såväl som erfarna sparare som vill ha ett bra sparande utan att behöva lägga mycket tid på analys och val av aktier.

Med den här strategin får du på ett enkelt sätt innehav i några utav världens största och bästa bolag genom fonder med låg avgift. 

Indexfonder är fonder som följer ett särskilt index. Fonderna finns i flera kategorier. De mest populära kategorierna av indexfonder hos svenska småsparare är globalfonder, sverigefonder, småbolagsfonder och tillväxtmarknadsfonder. De mest ägda fonderna bland sparare på Avanza är Avanza Zero, Avanza Global och Länsförsäkringar Global Indexnära.

En indexfond kan tex. följa OMX Stockholm 30 som är det vanligaste indexet i Sverige och som återspeglar de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. En indexfond som följer det indexet består alltså utav de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. 

Med den här strategin försöker du inte hitta fel- eller undervärderade bolag utan köper istället alla bolag på alla marknader genom indexfonder. Flera studier har visat att passivt förvaltade indexfonder slår stor del av de aktivt förvaltade fonderna över tid. Det är därför lätt att förstå varför den här strategin är populär. När börsen går bra – så går din portfölj bra.

Guide från Parapedia: Sätt ditt sparande på autopilot

2. Investmentbolagsaktier

Hur du följer strategin: Köp aktier i investmentbolag eller köp fonder som investerar i investmentbolag.
Vem den passar för: För nybörjare såväl som avancerade sparare som söker hög avkastning och är beredd att ta risk.

En populär strategi som är mer riskfylld än att köpa indexfonder. Här får du ofta högre toppar och djupare dalar. Svenska investmentbolag har piskat index de senaste åren och det är därför lätt att förstå varför den här strategin får allt mer uppmärksamhet.

Investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra bolag. Investmentbolag är ofta långsiktiga i bolagen de går in i vilket pekas ut som en styrka. 

Investmentbolag hjälper dig att sprida riskerna med din aktieportfölj. Om ett av investmentbolagens innehav tappar i värde behöver inte hela din portfölj gå dåligt, det kan fortfarande gå bra för de andra bolagen. Investmentbolag har tillgång till onoterade bolag, alltså företag som inte är listade på börsen. Det ger dig som investerare tillgång till en bredare marknad att investera i.

De mest ägda investmentbolagen i Sverige är Investor, Industrivärden, Latour och Kinnevik. Om du vill följa den här strategin men inte vill köpa aktier i flera olika investmentbolag så kan du istället köpa fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Fonden har innehav i flera olika investmentbolag. 

Parapedias #1 bästa tips – Så sparar du 2 000 kr per år med bonuskort

3. Utdelningsstrategi

Hur strategin fungerar: Hitta och köp aktier med hög utdelning.
Vem den passar för: För dig som prioriterar stabilitet och vill investera i stora, stabila bolag. Du gillar att läsa på om bolag och vill själv välja ut bolag att investera i.

Utdelningsstrategin går ut på att investera i stabila aktier med hög direktavkastning och god utdelningshistorik. Strategin innebär att du skapar en aktieportfölj som ger utdelning minst en gång per år. Du söker god och trygg utdelning och helst ska utdelningen öka varje år. Aktieutdelningarna återinvesteras vilket skapar en ränta-på-ränta effekt vilken kan resultera i en förhållandevis hög avkastning till låg risk. 

Fördelen med den här strategin är att du får avkastning även om kursen står still och portföljen inte ökar i värde eftersom att du får utdelning. När kursen går upp ökar värdet av portföljen och då är utdelningen som grädde på moset.

Med strategin investerar du i stora och stabila företag eftersom att de är dem som oftast ger hög aktieutdelning. Strategin kan därför betecknas som något defensiv och försiktig.

4. Värdestrategi

Hur strategin fungerar: Hitta och köp aktier som värderas lågt.
Vem den passar för: Medel till avancerade sparare som vill lägga mycket tid.

En värdeaktie är en aktie som handlas klart lägre än sitt egentliga värde. En vanlig strategi är att satsa på värdeaktier. Strategin går ut på att hitta och köpa aktier som värderas lågt. Det låter självklart men är inte alltid så enkelt som det låter. Det svåra med strategin är att hitta aktier som är undervärderade och att när marknaden väl håller med dig så värderas aktien upp. 

De flesta bolag med aktier som är billiga är ofta stora bolag i mogna branscher. Värderingen på bolag är ofta låg pga låg försäljnings- och vinsttillväxt. Det finns alltså anledning till den låga värderingen så även om risken också är låg så finns en stor sannolikeht för låg avkastning på den negativa sidan.

Inom värdestrategin finns flera olika nischade strategier som t.ex. the Magic Formula som omnämns längre ner i artikeln.

5. Småbolagsaktier

Hur strategin fungerar: Köp aktier i småbolag.
Vem den passar för: Den offensiva investeraren.

Historiskt så har småbolag haft bättre utveckling än större bolag på fler marknader. Många småbolag har stor potential för stark tillväxt och den här strategin går ut på att hitta de bolagen. 

Under de senaste 15 åren har småbolag gått klart bättre än aktieindex i Sverige. Strategin har medel till hög risk vilket innebär att svängningarna normalt är höga. Med småbolag får du samtidigt stort potential till bra värdeökningar. 

Värt att veta är att småbolag enbart är små relativt andra bolag. Ett småbolag räknas ofta som ett bolag vars börsvärde utgör mindre än en procent av börsens samlade värde. På den svenska börsen innebär det att alla bolag som har mindre än 40 miljader kronor i börsvärde är att betrakta som ett småbolag. En majoritet av alla bolag på Stockholmsbörsen är alltså småbolag.

Läs mer: Bästa småbolagsfonden

6. Pilotskolan

Hur strategin fungerar: Köp bara aktier där styrelse och ledning äger aktier i bolaget.
Vem den passar för: Medel till avancerade sparare som vill lägga mycket tid.

Pilotskolan är en liknelse med att när man flyger så sitter man i samma plan som piloten och det innebär att piloten verkligen kämpar för att planet ska flyga så bra som möjligt och att det inte ska störta.

Med pilotskolan investerar du alltså i bolag där styrelse och ledning har stora innehav i bolaget. Teorin bakom säger att de bolagen går bättre eftersom att styrelse och ledning är så pass investerade och långsiktiga. 

För att följa strategin behöver du läsa på om bolag och sätta dig in i respektive bolags styrelse och ledning. En bra början är att kolla på VD, finanschef och styrelseordförandes innehav. 

De personer som har särskild insyn i bolag kallas insiders. De som är insiders är t.ex. VD, ekonomichefer, stora aktieägare eller styrelseledamöter. Alla insiders har skyldighet att rapportera sina aktieaffärer till finansinspektionen som offentliggör handeln. Använd finansinspektionens insynssök för att undersöka hur insiders agerat den senaste tiden.

7. Teknisk analys

Hur strategin fungerar: Köp aktier baserat på hur kursen rör sig och vilka handelsvolymer det är. 
Vem den passar för: Medel till avancerade sparare som vill lägga mycket tid.

Teknisk analys går ut på att hitta framtida kursvinnare genom att hitta mönster i börshandel. Bakomliggande teorin säger att handelsmönster återkommer gång på gång. 

Du behöver ingen programvara för att utföra enklare teknisk analys. Du kan t.ex. använda diagram hos Avanza för att utföra enklare beräkningar. För mer avancerad teknisk analys finns flera webbaserade tjänster som t.ex. Börsdata att använda.

Grunderna i teknisk analys är att förstå:

 1. Trender
 2. Glidande medelvärde
 3. Stöd och motstånd
 1. Trender. Du letar efter aktier med positva trender som stiger i värde. Grovt förenklat så säger sannolikhetsläran att en aktie som har en stigande trend har större sannoklihet att fortsätta stiga, än den har att falla. Genom att studera trenden kan du på så vis hitta aktier i stigande trender.
 2. Glidande medelvärde. I nästa steg kollar du på köp- och säljsignaler i rådande trend genom att kolla på glidande medelvärden. Du får fram det glidande medelvärdet genom att ta medelvärdet av stängningskursen under ett visst antal perioder. Vanliga perioder är en lång på 200 dagar (MA200), en medellång på 50 dagar (MA50) och en kort på 20 dagar (MA20). Teorin bakom säger att när en aktiekurs korsar sitt gliande medelvärde uppstår en signal om att du ska köpa eller sälja aktien. Det glidande medelvärdet hjälper dig identifiera köp- och säljlägen. 
 3. Stöd och motstånd. Den sista delen är att kolla på stöd och motstånd, där du studerar topparna och dalarna i en akties pris. En aktie som har stöd har tendens att rekylera uppåt på kort sikt och en aktie som når motstånd har tendens att tappa i pris kortsiktigt. 

Inom teknisk analys finns i sin tur flera olika nischade strategier.

8. Fundamental analys

Hur strategin fungerar: Värdera bolag genom att analysera det fundementa – bolagets redovisade siffror och branschen inom vilket det verkar.
Vem den passar för: Medel till avancerade sparare som vill lägga mycket tid.

En strategi för att hitta bolag att investera i är att utföra fundamental analys. Med fundamental analys uppskattar du värdet på en aktie baserat på företagets redovisade siffror och den bransch företaget verkar inom.

Börja med att skapa dig en förståelse om bolagets lönsamhet och dess värdering. Du analyserar nyckeltal såsom vinst, vinstmarginal och vinst per aktie. Du kan även kolla på utdelningar, utdelningstillväxten samt P/E-tal. P/E står för price/earning och kan översättas till aktuellt aktiepris delat med vinst per aktie. P/E-talet uttrycker enkelt hur marknaden värderar ett bolag. 

När du är färdig med att analysera bolagets siffror sätter du dig in i bolagets verksamhet och dess bransch. Kolla på hur bolaget tjänar pengar och hur branschen det verkar inom utvecklas. 

Fundamentala analyser kan göras mycket utförliga såväl som korta och enkla. Inom strategin finns i sin tur flera olika nischade strategier.

9. Magic Formula

Hur strategin fungerar: Köp lågt värderade bolag med hög avkastning.
Vem den passar för: Medel till avancerade sparare.

Strategin baseras på boken “A little book that beats the market” av Joel Greenblatt. Magic Formula går ut på att hitta lågt värderade bolag med hög avkastning och bygger på två nyckeltal: Return on Capital (RoC) som på svenska är EBIT / investerat kapital samt Earnings Yield (EY) som på svenska är EBIT / EV. 

Den historiska avkastningen för the Magic Formula har varit mycket bra de senaste åren och strategin har därför fått mycket uppmärksamhet.

Ett enkelt sätt att följa strategin är att välja 10 svenska bolag som lämpar sig bäst enligt strategin och byta ut innehaven 1 gång per år. 

10. F-Score

Hur strategin fungerar: Köp aktier utifrån nio kriterier.
Vem den passar för: Medel till avancerade sparare.

F-score-strategin skapades av Joseph Piotroski år 2000. Strategin rankar företag utifrån nio kriterier inom lönsamhet, soliditet samt effektivitet. 

Teorin bakom säger att de bolag som har högre än 6 poäng har historisk utveckling som är mycket bättre än företag med låg poäng. Strategin ger poäng från 0 till 9 baserat på hur många kriterier bolaget uppfyller. 

Strategin har presterat mycket bra de senaste tjugo åren. 

11. Graham screener

Hur strategin fungerar: Hitta och köp stabila bolag.
Vem den passar för: Den defensiva investeraren. Medel till avancerad erfarenhet.

Strategin kommer ifrån boken “The Intelligent Investor” av Benjamin Graham. Graham Screener går ut på att företagen ska uppfylla så många som möjligt av följande sju kriterier: 

 • Storlek
 • Finansiell styrka
 • Intjäningsstabilitet
 • Vinsttillväxt
 • Utdelningshistorik
 • Måttligt P/E-tal samt 
 • Måttligt pris för eget kapital. 

Strategin har presterat mycket bra de senaste tio åren.

12. Net-Nets

Hur strategin fungerar: Hitta och köp Net-Nets aktier.
Vem den passar för: Medel till avancerade sparare.

Även den här strategin är utvecklad av Benjamin Graham. Strategin går ut på att hitta och köpa Net-Nets-aktier. En Net-Nets-aktie handlas till ett lägre börsvärde än bolagets omsättningstillgångar, minus dess totala skulder. 

För att ta fram Net-Nets-aktier lägger du ihop omsättnings- och anläggningstillångar. Du drar sedan av alla skulder. De värdet som är kvar omvandlas till tillgångar/aktie och du delar det värdet med aktiekursen. De bolag som ligger under 100% värderas lägre än företagets tillgångar.

Strategin har presterat bra de senaste 15 åren.

13. Momentum

Hur strategin fungerar: Hitta och köp aktier med momentum.
Vem den passar för: Medel till avancerade sparare.

Ska man investera i aktier som nyligen ökat stort i värde eller inte? Har aktien nått sin topp eller kommer den fortsätta att vinna? Momentum går ut på att investera i börsens vinnare och har varit en vass strategi historiskt. 

Momentum beskriver aktiers historiska avkastning jämfört med andra aktier. Exempelvis så har aktier som historiskt levererat högre avkastning än andra aktier på börsen hög exponering till momentum. 

Momentum är en populär strategi eftersom att strategin har bra resultat de senaste hundra åren. 

För att följa en momentumstrategi behöver du göra följande:

 • Definiera momentum. Bestäm hur du ska definera börsens vinnare, exempelvis genom att kolla på historisk avkastning de senaste tolv månaderna.
 • Bestäm antalet investeringar. Bestäm om du ska investera i exempelvis tio, tjugo eller hundra bolag med momentum.
 • Bestäm underhållsstrategi. Bestäm hur ofta du byter ut innehav i portföljen, det kan t.ex. vara en gång per år. 

Exempel på hur du enkelt kan följa momentumstrategin för svenska aktier:

 1. Använd Avanzas aktielista och sortera bolag på Large Cap Stockholm på avkastning de senaste tolv månaderna.
 2. Investera lika mycket (5 procent av ditt totala kapital) i de 20 översta bolagen.
 3. Återupprepa steg 1 och steg 2 en gång om året och gör en eventuell rebalansering för att säkerställa hög exponering till momentum.

Hybridstrategier

Hur strategin fungerar: Kombinera två eller flera olika strategier.
Vem den passar för: Nybörjare såväl som avancerade sparare.

Det är vanligt att kombinera flera olika strategier i en såkallad hybridstrategi. Du kan dela upp din portfölj i olika delar och t.ex. ha en del som är mer äventyrlig och en del som är mer stabil. 

Bra strategi för en nybörjare

En bra och enkel strategi för nybörjare som vill spara på lång sikt är att köpa indexfonder hos Avanza. Du får innehav i några av världens största bolag och bra riskspridning till en låg kostnad.

Exempel på en portfölj för dig som vill följa strategin med indexfonder:

 • Länsförsäkringar Global Indexnära (60% av portföljen)
 • Avanza Emergin Markets (20% av portföljen)
 • Länsförsäkringar Sverige Indexnära (20% av portföljen)

Vill du ha hjälp att hitta bra fonder? Här kan du läsa mer om de 20 bästa fonderna med låg avgift.

Parapedias #1 Spartips – Så sparar du 2 000 kr per år med bonuskort
Parapedias #2 Spartips – Sätt ditt sparande på autopilot

Parapedias #3 Spartips – Köp fonder till lägre avgift


Artikel skapad: 05 augusti 2020
Senast uppdaterad: 16 september 2021
Ekonom bosatt i Göteborg och grundare av Parapedia. Vill hjälpa människor ta bra beslut med sina pengar.

Läs mer
Indexfonder passar i de flesta placeringsportföljer. Med dem får du bra spridning av aktier till en låg avgift. Warren Buffet har sagt att de flesta småsparare bör spara i indexf…
Bloggande är den perfekta sidoinkomsten. Jag har tagit den här bloggen från 0 till över 10 000 läsare per månad på mindre än ett år.  Här ska jag förklara hur du kan tjäna pengar på att…
En globalfond är en bra bas i portföljen för sparande på lång sikt. De investerar i aktier på flera marknader världen över och ger dig bra riskspridning. I den här artikeln listar vi de fe…

Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.